3PL (Third Party Logistics)

Rešitve za logistično industrijo
Vozila za talni transport Linde med delom v skladišču

Sodobni ponudniki logističnih storitev so steber globalnih blagovnih tokov. To je razvidno tudi iz dejstva, da vse več podjetij za skladiščenje in pošiljanje blaga najema zunanje ponudnike logističnih storitev (Third Party Logistics – 3PL). Eno najpomembnejših poslovnih področij v logistični industriji je tradicionalni sektor transporta in pretovarjanja, ki skrbi za transport blaga od točke A do točke B. Enako pomembna je pogodbena logistika, pri kateri so strokovnjaki za logistiko neposredno vključeni v proizvodnjo stranke in odgovorni za različne dejavnosti. Te med drugim zajemajo oskrbo proizvodnih linij, pakiranje, skladiščenje in odpremo blaga.

Ker so te naloge iz leta v leto bolj zapletene, se ponudniki storitev 3PL soočajo z velikimi izzivi. Med temi so na eni strani vse večje količine blaga, krajši dobavni roki in vse večji stroškovni pritiski, na drugi strani pa sezonska nihanja, vsesplošno pomanjkanje osebja in nujne visokozmogljive varnostne rešitve. Če si podrobneje ogledamo logistično industrijo, prepoznamo pet področij, na katerih se ponudniki storitev 3PL soočajo z izzivi.

Več informacij

Izzivi, s katerimi se sooča logistična industrija

Blaženje pomanjkanja osebja

Na številnih področjih logistične industrije je potrebno veliko delavcev, vendar je iskanje usposobljenih delavcev velik izziv. Pri tem lahko pomaga pametna avtomatizacija.

Boljša prilagodljivost voznega parka

Zaradi velikih sezonskih nihanj z vidika naročil potrebujejo ponudniki storitev 3PL prilagodljiv vozni park.

Uporaba velike količine podatkov (Big Data)

Sodobni viličarji pogosto zbirajo podrobne podatke o delovanju. Ponudniki storitev 3PL lahko na podlagi zbranih podatkov učinkoviteje organizirajo pretok materiala.

Izboljšanje varnosti

Na nekaterih logističnih področjih se ljudje in stroji srečujejo v ozkih prostorih. Na teh območjih zagotavljajo maksimalno zaščito specializirane varnostne rešitve.

Izboljšanje energetske učinkovitosti

Bistvena sestavina učinkovitega upravljanja z energijo je spremljanje in optimizacija celotne porabe.

Blaženje pomanjkanja osebja v panogi 3PL

Viličarji podjetja Linde Material Handling vozijo po skladišču.

To velja še posebej za področje pretovarjanja blaga. Vendar pa to ni edina težava, saj je podoba poklica v zadnjih letih izgubila svoj čar. Zato ponudniki storitev 3PL vedno težje najdejo dovolj ustrezno kvalificiranega osebja.

Čeprav je očitna rešitev te težave avtomatizacija ustreznih delovnih korakov, to v praksi ni enostavno. Zaradi izjemne zapletenosti nekaterih postopkov v panogi 3PL pogosto ni mogoče uporabiti standardiziranih postopkov avtomatizacije. Problematična je zlasti osredotočenost na avtomatizirane posamične viličarje.

Zato Linde Material Handling razvija in uvaja celovite avtomatizacijske rešitve, ki so prilagojene individualnim zahtevam stranke. Desetletja izkušenj v panogi 3PL nam pomagajo natančno analizirati posamezne dele postopkov in celotne materialne tokove ter pripraviti ustrezne avtomatizacijske rešitve. Pri uvajanju uporabljamo tradicionalni pristop glavnega izvajalca in centralno upravljamo izvajanje lastnih in zunanjih postopkovnih komponent.

Rešitve Linde

Pametna avtomatizacija

Linde ponuja pametne, standardne aplikacije za avtomatizacijo posameznih korakov ali celotnih materialnih tokov.

Več informacij

Svetovanje na področju materialnih tokov

Učinkovit pretok materiala je ključnega pomena v sodobni intralogistiki. Linde ponuja celovito sistemsko svetovanje za optimizacijo vseh vaših postopkov.

Več informacij

Preprosta avtomatizacija

Ekonomična avtomatizacija postopkov skladiščenja in transporta: Linde ponuja standardizirane pakete rešitev, ki zajemajo strojno in programsko opremo ter namestitev.

Več informacij

Vozi in pusti voziti

Prilagodljivost in razširljivost: Linde z električnimi viličarji, ročnimi paletnimi viličarji in vlačilci serije MATIC ponuja širok nabor avtomatiziranih viličarjev.

Več informacij

Izboljšanje prilagodljivosti voznih parkov ponudnikov storitev 3PL

Vozni park Linde Material Handling se dostavi in raztovori z viličarjem.

Logistični sektor je delno izpostavljen velikim sezonskim nihanjem. Zato je za ponudnike storitev 3PL ključno, da lahko hitro prilagodijo velikost in tehnične specifikacije voznega parka trenutnim potrebam. Potrebujejo zanesljive možnosti za hitro naročanje, zamenjavo in vračilo naprav in viličarjev. Hkrati zagotoviti tudi optimalno razpoložljivost je v logistiki že od nekdaj ključno. Zaradi sprememb v vedenju potrošnikov v dobi interneta je ta dejavnik še toliko pomembnejši.

Linde Material Handling ponuja ponudnikom storitev 3PL vrsto rešitve za obvladovanje nihanja izkoriščenosti viličarjev. Stranke Linde lahko na primer uporabijo največji evropski najemni vozni park viličarjev in skladiščne opreme ter tako začasno razširijo obstoječi vozni park. Poleg tega so na voljo posebni najemni programi, ki ponujajo prilagodljive rešitve, ki temeljijo na osnovnem voznem parku. V tem primeru ima uporabnik v stalni uporabi določeno število viličarjev, ki pokrivajo večino njegovih zahtev. Če se povpraševanje za krajši čas poveča, lahko dobi dodatne viličarje, katerih uporaba je bila vnaprej pogodbeno dogovorjena. V primerjavi z običajnim dolgoročnim najemom je prednost tega pristopa v tem, da so stroški vedno sorazmerni glede na trenutno povpraševanje.

Uporaba velike količine podatkov (Big Data)

Prenosni računalnik pred viličarjem podjetja Linde Material Handling

Viličarji in skladiščna tehnika so pogosto serijsko opremljeni s sodobnimi telemetričnimi sistemi. Te merilne naprave zbirajo podrobne informacije o delovanju in gibanju viličarjev. Linde Material Handling s tehnologijo za zbiranje podatkov trenutno opremi približno 70 % viličarjev za logistične stranke.

Kljub temu je odstotek podjetij, ki aktivno uporabljajo priložnosti, ki ta tehnologija ponuja, precej nižji. Logistični strokovnjaki, ki analizirajo zbrane podatke in izkoriščajo njihov ogromen potencial za povečanje učinkovitosti, so še vedno prej izjema kot pravilo.

Zato strokovnjaki podjetja Linde pomagajo ponudnikom storitev 3PL pri uporabi podatkov, če si to želijo. Z informacijami iz razpoložljivih podatkov in pripravo konkretnih priporočil za delo omogočajo optimizacijo voznega parka in pretoka materiala. Poleg tega prispevajo k izboljšanju varnosti in zmanjšanju stroškov. Upoštevati in kritično oceniti je mogoče številne dejavnike, od boljše izrabe viličarjev in optimizacije načrtovanja poti do natančno določene velikosti voznega parka in usmerjenega preprečevanja škode.

Rešitve Linde

Povezan vozni park

Programska oprema Linde connect upravljavcem voznega parka nudi vse informacije, ki jih potrebujejo za učinkovito in varno upravljanje voznega parka.

Več informacij

Programska oprema za materialni tok

Najsodobnejša programska oprema podjetja Linde pomaga pri upravljanju in povezovanju intralogističnih in avtomatizacijskih rešitev.

Več informacij

Izboljšanje varnosti v panogi 3PL

Sodelavec hodi pred viličarjem

Ravnanje z blagom je lahko precej hektično in zahteva veliko osebja, še zlasti pri pretovarjanju. Tesno sodelovanje med ljudmi in stroji pogosto privede do kritičnih situacij, v katerih je ogrožena varnost ljudi, blaga, viličarjev in infrastrukture.

Trki viličarjev in nesreče s telesnimi poškodbami žal niso redke. Poleg tega je osebje, ki dela z viličarji in skladiščno tehniko nenehno izpostavljeno prekomernemu hrupu in vibracijam.

Linde Material Handling te težave rešuje s pametnimi asistenčnimi sistemi, ki bistveno izboljšajo varnost v neposredni bližini viličarja. Paket, razvit posebej za logistično industrijo, ki temelji na sistemu Linde Safety Guard, obda viličarje in pešce z varnostnimi območji ter jih opozori, če se preveč približajo. To ne prepreči le trkov, temveč tudi zmanjša emisije hrupa zaradi nenehnih opozorilnih signalov pri vzvratni vožnji. Poleg tega je s pomočjo virtualnih vrat mogoče ciljno omejiti hitrost viličarjev na zelo ozkih mestih. Na ta način je mogoče preprečiti trke, še zlasti na nepreglednih mestih. Optične opozorilne rešitve, kot sta Linde BlueSpot ali stacionarni opozorilni sistemi, dodatno izboljšajo varnost.

Rešitve Linde

V varnostnem območju

Asistenčni sistem Linde Safety Guard obda pešce in viličarje z varnostnim območjem ter izboljša varnost v neposredni okolici.

Več informacij

Varnostno svetovanje

Strukturirana svetovalna storitev Linde Safety Scan vam pomaga trajno zmanjšati varnostna tveganja v notranjem prometu.

Več informacij

Vidno varnejši

Z opozorilno lučjo Linde BlueSpot so viličarji neslišno vidni, kar izboljša varnost pri vsakodnevnem delu v skladišču.

Več informacij

Vedno prava luč

Linde s sistemoma Linde VertiLight in Linde LED Stripes ponuja dva koncepta osvetlitve za večjo varnost in učinkovitosti pri delu s vozili za talni transport.

Več informacij

Izboljšanje energetske učinkovitosti

Sodelavec polni viličar podjetja Linde Material Handling

Številna logistična podjetja se pri porabi energije soočajo s posebno težavo. V njihovih prostorih večino električne energije – poleg razsvetljave in IT-tehnologije – praviloma porabijo električni viličarji. Ker se tarife za energijo določajo na podlagi največje porabe, je konec vsake izmene kritičen trenutek. Če se hkrati polni preveč viličarjev, se poraba nenadoma zelo poveča in v najslabšem primeru preseže predhodno zgornjo vrednost. Posledično to podjetje v naslednjem obdobju potisne v višjo tarifo, kar pomeni višje stroške energije.

Linde Material Handling za to težavo ponuja različne rešitve. Uporaba litij-ionskih baterij omogoča npr. redna delna polnjenja viličarjev in pripomore k enakomernejši porazdelitvi porabe energije. Paketi rešitev, ki zajemajo strojno in programsko opremo, pomagajo določiti optimalno zaporedje polnjenja viličarjev, ne glede na to, ali ti uporabljajo litij-ionske baterije ali običajne svinčevo-kislinske celice. To preprečuje konične obremenitve in poskrbi, da ne presežete določene mejne vrednosti za skupno porabo električne energije. Poleg tega Linde ponuja celovito energetsko svetovanje, pri kateri strokovnjaki Linde analizirajo porabo energije na določeni lokaciji, pri čemer upoštevajo vseh porabnike, in nato pripravijo konkretna priporočila za izboljšanje učinkovitosti.

Rešitve Linde

Litij-ionska tehnologija

Litij-ionski pogoni so novi standard na področju električnih vozil za talni transport. V primerjavi z običajnimi svinčevo-kislinskimi baterijami ponujajo veliko prednosti.

Več informacij

Pogon na vodik

Kjer se srečata varstvo okolja in udobje uporabnikov: polnjenje viličarjev z gorivnimi celicami je enostavno, hkrati pa ne povzročajo emisij CO2.

Več informacij

Primeri uporabe pri strankah

Med polnjenjem: delno polnjenje

Bolj prilagodljivi, ekonomični in robustnejši: v zelo dinamičnem skladišču za pretovarjanje kosovnega blaga v Heilbronnu je skupina Fritz vozila za talni transport s svinčevo-kislinskimi baterijami zamenjala za sodobno litij-ionsko tehnologijo podjetja Linde.

Več informacij

Sistem: spremenjen

Kako oblikovati intralogistiko, da bo bolj ekonomična, čista in trajnostna? Za nemško podjetje Emons Spedition GmbH je bil odgovor kristalno jasen: v skladišču za pretovarjanje kosovnega blaga v mestu Großbeeren so viličarje na utekočinjen naftni plin zamenjale litij-ionske naprave.

Več informacij

V akciji za boljšo varnost

Pri podjetju Smurfit Kappa LithoPac v mestu Nybro je varnost glavna prioriteta. Izjemno raven varnosti, na katero je bilo podjetje vedno ponosno, zagotavlja asistenčni sistem Linde Safety Guard.

Več informacij

Schenker prevzema popoln nadzor nad floto viličarjev

DB Schenker ima popoln nadzor nad floto viličarjev s sistemom za upravljanje voznega parka Linde connect.

Več informacij