Energetsko svetovanje podjetja Linde Material Handling

V treh korakih do prave energetske rešitve
Najboljše za vsakogar: individualno energetsko svetovanje podjetja Linde Material Handling

Naraščajoče cene energije, vse večji pritisk na učinkovitost, ambiciozni trajnostni cilji: danes se mora vsaka panoga ukvarjati s porabo energije in stroški. Intralogistika je pri tem za mnoga podjetja ključni dejavnik, saj je vozni park viličarjev pogosto odgovoren za velik del celotne porabe.

To podjetjem odpira številna vprašanja:

 • ali lahko dosežemo svoje cilje z obstoječim voznim parkom?
 • obstajajo učinkovitejše, varčnejše in bolj trajnostne alternative?
 • kateri energetski sistem ustreza našim zahtevam?
 • je nova rešitev tudi ekonomična in primerna za prihodnost?

Individualno svetovanje

Vsako podjetje si prizadeva za lastne cilje: zmanjšati stroške energije, povečati produktivnost, prihraniti CO₂ ali izpolniti zakonske zahteve. Standardne rešitve zato le redko izpolnjujejo kompleksne zahteve podjetja. Zato smo združili svoje strokovno znanje, pridobljeno pri projektih v številnih sektorjih, in ga ponujamo kot svetovalno storitev. Na ta način razvijamo energetske rešitve, ki so idealno prilagojene individualnim ciljem vsake stranke.

Naši strokovnjaki za energetiko podrobno preučijo delovne procese v skladišču.

Prava rešitev za vsakogar

Zagotavljamo, da so pri načrtovanju in izvajanju od samega začetka upoštevani posebni dejavniki, kot so velikost voznega parka, omrežna infrastruktura, delovni postopki ali proizvodni cilji. Ne glede na to, ali gre za dizelsko gorivo, plin ali biogorivo, svinčevo-kislinske baterije, litij-ionski pogon ali vodikovo gorivno celico: skupaj z vami bomo ugotovili, ali se splača preiti na drug energetski sistem in katera rešitev najbolj ustreza vašim zahtevam. Pri tem uporabljamo tristopenjski postopek svetovanja:

1. Analiza in orientacija

S pomočjo programskih orodij analiziramo vaše izhodiščno stanje in v kratkem času ugotovimo, kateri energetski sistemi so v osnovi primerni za vaše naloge.

2. Potrditev in zasnova

Podrobno ocenjujemo in z modelnimi izračuni, simulacijami in meritvami presojamo, kateri sistem zagotavlja najboljše rezultate v praksi.

3. Izvedba in optimizacija

Zastavimo identificiran sistem za vaše specifične aplikacije ter vam nudimo podporo pri uvedbi in optimizaciji procesov.

Podrobneje o našem svetovalnem pristopu

Iskanje prave energetske rešitve pomeni za vsako podjetje nekaj drugega. Za nekatere je priporočljivo, da celoten vozni park ali njegov del preusmerijo na novo vrsto pogona. Drugi lahko s ciljno usmerjenimi ukrepi optimalno izkoristijo obstoječi sistem.

Izhodišče postopka svetovanja je vedno programsko podprta orientacijska analiza. Ta vam bo hitro pokazala priložnosti in možnosti, ki morda prej niso bile očitne. Naš pristop po korakih vam omogoča, da s postopkom svetovanja nadaljujete na točki, ki vam ustreza.

Programsko podprta orientacijska analiza podjetja Linde vam pokaže priložnosti in možnosti za optimizacijo vaših energetskih sistemov v najkrajšem možnem času.

1. korak: analiza in orientacija

V približno 15 minutah svetovalec za stranke s pomočjo vprašalnika, podprtega s programsko opremo, zabeleži vse osnovne pogoje uporabe vašega voznega parka, vključno z vašimi cilji glede stroškov, produktivnosti in trajnosti. Pri tem upoštevamo vsa merila, ki so pomembna za izbiro energetskega sistema:

 • velikost in vrsta voznega parka ter nosilnost vozil,
 • delovni pogoji in intenzivnost,
 • sedanji energetski sistem,
 • razpoložljivi viri energije in infrastruktura,
 • vključene težave ali možnosti za optimizacijo.

Svetovalna programska oprema te informacije primerja s podatki o stroških, primernosti uporabe in emisijah za vse razpoložljive energetske sisteme. Rezultat je ocena v odstotkih, kako dobro morebitne energetske rešitve ustrezajo vašim pogojem uporabe in ciljem ter kakšne so prednosti in slabosti posamezne rešitve.

Skupaj s svetovalcem lahko ta rezultat pretehtate v povezavi z vašimi prednostnimi nalogami. Ne glede na to, ali gre za trajnost, zmanjšanje stroškov ali povečanje produktivnosti: naši strokovnjaki proučijo vse te vidike in na podlagi dejstev pripravijo osnovo za naslednji korak.

Spremeniti ali optimizirati?

Če vaša trenutna konfiguracija že ustreza vašim zahtevam, se naši strokovnjaki lotijo optimizacije – 3. koraka. Če je najboljša rešitev prehod na drug energetski sistem, vam v 2. koraku pokažemo, kateri energetski sistem in katere komponente vam bodo pomagali doseči želeno donosnost naložbe in ciljne prihranke CO₂.

2. korak: potrditev in zasnova

Odločitev o naložbi v novo energetsko rešitev je mogoče sprejeti le na temelju podrobnega izračuna stroškov, ki upošteva vse vplivne dejavnike. Prav tako so za oceno CO₂ potrebni konkretni podatki. Tudi tu naši strokovnjaki uporabljajo programsko orodje, ki temelji na podatkih. Z njim izračunajo stroške in emisije CO₂ za različne kombinacije možnih energetskih komponent.

Ta izračun upošteva naslednje podatke:

 • stroške dela in stroške za vire energije,
 • vrednosti porabe in emisij za vsako vozilo* po obravnavanih energetskih sistemih,
 • čase uporabe, intenzivnost uporabe in stopnjo izkoriščenosti vozil,
 • stroške servisa in vzdrževanja, čase za menjavo baterij, polnjenje ali oskrbo z gorivom, infrastrukturne in prostorske zahteve,
 • stroške naložb v vozila, baterije in polnilnike ter v novo energetsko infrastrukturo,
 • uporabo razpoložljivih vladnih podpornih ukrepov.

* Poraba in emisije se merijo za vsako kategorijo vozil v praktičnih delovnih ciklih, ki jih je potrdil urad TÜV Nord. Programska oprema modelira te podatke za uporabljena vozila in primerjane energetske sisteme.

Po potrebi izmerimo porabo energije voznega parka med delovanjem ali zabeležimo podatke o uporabi vsakega vozila. Tako je mogoče določiti potrebno zmogljivost litij-ionskih baterij in polnilnikov ter določiti strategijo polnjenja, ki optimalno ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Naši svetovalci podrobno izračunajo skupne stroške in donosnost naložbe v vaš novi energetski sistem ter vam tako zagotovijo preverjeno podlago za sprejemanje odločitev.

3. korak: izvedba in optimizacija

Ko izberete energetski sistem, vam pomagamo pri zagonu rešitve in njeni vključitvi v vaše procese. Poudarek je predvsem na optimizaciji in obvladovanju stroškov pri oskrbi z energijo, konceptih polnjenja in izvajanju nove infrastrukture. Če ostajate pri dosedanji obliki energije, pripravimo ukrepe za optimizacijo vašega obstoječega sistema.

Glede na obliko energije obstajajo različna težišča:

 • Motor z notranjim zgorevanjem: tudi če ostane pri klasičnem motorju z notranjim zgorevanjem, lahko izboljšamo trajnost vašega voznega parka viličarjev, na primer s prehodom na dizelsko gorivo na osnovi rastlinskega olja ali bioplin. Poleg tega je po analizi operativnih postopkov mogoče optimizirati velikost voznega parka ali zmanjšati število poti.
 • Svinčevo-kislinske baterije: preizkušeni energetski sistem je idealen za manj intenzivne postopke. Pri prehodu na svinčevo-kislinske baterije je treba upoštevati večjo obremenitev omrežja in zagotoviti prostor za polnilno infrastrukturo. Če so svinčevo-kislinske baterije že v uporabi, lahko sodobni polnilniki z večjo učinkovitostjo povečajo energetsko učinkovitost in zmanjšajo stroške.
 • Litij-ionske baterije: pri prehodu na vozila z litij-ionskimi baterijami bomo skupaj z vami razvili ustrezno strategijo polnjenja. Za optimalno delovanje vozil je treba natančno uskladiti velikost baterije, zmogljivost polnjenja, prekinitve polnjenja in načrtovanje delovanja – tudi zaradi preprečevanja koničnih obremenitev.
 • Gorivne celice: vozila z gorivnimi celicami združujejo trajnost in visoko razpoložljivost, hkrati pa postavljajo večje zahteve glede infrastrukture za polnjenje in oskrbe z vodikom. Pomagamo vam načrtovati in uresničiti vašo prihodnjo vodikovo infrastrukturo.

Podporni ukrepi za uporabo litij-ionskih pogonov ali vodikovih tehnologij lahko dodatno zmanjšajo stroške.

Izkoristite subvencije, dokažite trajnost

Financiranje in trajnost sta sestavni del našega energetskega svetovanja. Naši strokovnjaki upoštevajo morebitne subvencije, ki so v številnih državah na voljo za uporabo litij-ionskih pogonov ali vodikovih tehnologij. Pri teh ukrepih izračunamo količino CO₂, ki jo prihranite z novim energetskim sistemom in optimiziranimi obratovalnimi procesi.

Celostno razmišljanje: pogled na postopke

Optimalna raba energije ni omejena le na pogonske sisteme vaših vozil. Pomembno vlogo ima tudi uporaba celotnega voznega parka. Zato razvijamo prilagojene strategije za učinkovitejše postopke in največjo izkoriščenost posameznih vozil in voznega parka.

Če se je mogoče izogniti prevoznim potem ali bolje izkoristiti vozila za talni transport, se zmanjša potreba po energiji vsakega posameznega vozila. Boljša izkoriščenost na vozilo omogoča tudi zmanjšanje velikosti uporabljenega voznega parka. Pomagamo vam optimizirati vozni park.

Osnovna optimizacija procesov, uporaba programske opreme za upravljanje skladišča in sistemov za nadzor viličarjev, pa tudi delna ali popolna avtomatizacija procesov lahko prav tako pripomorejo k zmanjšanju porabe energije in stroškov. Naši strokovnjaki vam lahko svetujejo o vseh vidikih vašega pretoka materialov.

Linde ponuja celovite rešitve za vse energetske sisteme na enem mestu.

Da se vse ujema: rešitve na enem mestu

Kot partner za celovite rešitve zagotavljamo za naše energetske sisteme popolne rešitve na enem mestu. Motorji z notranjim zgorevanjem, svinčevo-kislinske in litij-ionske baterije, sistemi gorivnih celic in ustrezni polnilniki: vse komponente vam neposredno zagotovi Linde. Tako so optimalno prilagojene posameznemu vozilu. Ta visoka stopnja tehnične integracije izboljšuje učinkovitost celotnega sistema in zagotavlja, da uporabnik najbolje izkoristi vsako energetsko rešitev.

Več informacij o naših energetskih rešitvah!