Obvladovanje prevar

Prijava suma prevar ter drugih nepravilnosti in kršitev v podjetju LINDE VILIČAR
office-meeting-3883

SKLADNOST POSLOVANJA

Prijava suma notranjih prevar in kršitev Kodeksa skupine KION

Skupina KION je skupaj v sodelovanju z matičnim podjetjem Linde Material Handling sprejela ničelno toleranco do prevar in zavezo k spoštovanju etičnih načel pri poslovanju ter politiko zaščite dobrovernih prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanju anonimnosti. Če zaznate sum notranje prevare in kršitev Kodeksa skupine KION nas o tem obvestite preko varnega kanala za sporočanje nepravilnosti.

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli skupine KION ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo podjetju, njenim zaposlenim ali drugim osebam, npr. sume notranjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel skupine KION. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

Sum notranje prevare ali kršitev Kodeksa skupine KION lahko sicer sporočite tudi:

  • na elektronski naslov: notranjaprijava@linde-vilicar.si;
  • na telefonsko številko: +386 3 828 26 88;
  • neposredno zaposlenim v Službi za skladnost poslovanja po telefonu, elektronski pošti ali osebno v naših delovnih prostorih;
  • po pošti na sedež zavarovalnice (Bukovžlak 65 c, 3000 Celje, s pripisom »za SKLADNOST POSLOVANJA – ne odpiraj!«).

Skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev imate tudi možnost zunanje prijave, kadar notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali pa menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: KPK – informacije o zunanji prijavi.