Naši certifikati
production-working-2393

V številnih podjetjih so sistemi vodenja in ravnanja z okoljem splošno sprejeti standardi, ki predstavljajo osnovo za stabilnost in nenehno izboljševanje procesov ter izpolnjevanje zakonskih zahtev. Tudi pri Linde Material Handling se držimo teh standardov na vseh naših lokacijah.

Naša družba, LINDE VILIČAR d.o.o., si prizadeva nenehno prepoznavati in izpolnjevati potrebe ter pričakovanja naših odjemalcev in drugih zainteresiranih strani, vključno z našimi zaposlenimi, partnerji, lastniki in širšo družbo. S tem želimo doseči konkurenčno prednost na učinkovit in uspešen način, hkrati pa si prizadevamo za vzdrževanje in izboljševanje celotnega delovanja in uspešnosti podjetja ter odgovorno ravnanje z okoljem.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI – ISO 9001

Standard ISO 9001 predstavlja minimalne zahteve sistema vodenja kakovosti. Namen tega standarda je povečati zadovoljstvo strank z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev.

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM – ISO 14001

Standard ISO 14001 določa merila za sistem okoljskega ravnanja. Glavni cilj je nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti, hkrati pa upoštevati veljavno zakonodajo.