Varnost v skladišču za učinkovit materialni tok

Pregled nad vsem
Interaktivni opozorilni telovnik podjetja Linde Material Handling zagotavlja večjo varnost v skladišču.

Varnost v skladišču ali proizvodnem okolju je v intralogistiki prednostna naloga. V času nenehnega povečevanja pretovorjenih količin je treba v vsakem trenutku zanesljivo zaščititi tako voznike in zaposlene kot tudi prepeljano blago, regale in druge stroje. Vozila za talni transport morajo biti vedno hitrejša, prilagodljivejša in učinkovitejša, da bi lahko izpolnila nenehno naraščajoče zahteve. Ti izzivi povečujejo tudi tveganje za zaplete in nesreče.

Poudarek na varnosti pri delu

Kako aktualno je vprašanje varnosti pri delu, dokazuje statistični urad Evropske unije: glede na analizo nesreč pri delu v EU je skoraj 18 odstotkov vseh večjih nesreč povezanih s transportom in skladiščenjem, kar je več kot v proizvodnji (približno 14 odstotkov) (EUROSTAT 2017). Nemška raziskava podrobneje obravnava varnost v skladišču (DGUV 2021): po podatkih raziskave se v nemških skladiščih na delovni dan v povprečju zgodi več kot 133 nesreč z vozili za talni transport, od tega 60 z viličarji in 13 z ročnimi paletnimi viličarji.

Tudi »manjše« nesreče so pomembne

Nesreče pri delu ne zajemajo le telesnih poškodb, temveč tudi materialno škodo na udeleženih viličarjih, blagu in infrastrukturi. Glavni cilj je vedno zaščititi človeška življenja. V praksi pa se pogosto pojavlja prav manjša materialna škoda, katere posledice so stroški popravil in motnje v poslovanju. Celovit varnostni koncept posledično zmanjša to finančno breme in poveča produktivnost. Nenazadnje pa voznikom daje tudi občutek varnosti, ko jim na primer pomaga asistenčni sistem. Tako se lahko bolj osredotočijo na ravnanje z blagom in so bolj produktivni.

Vizija: 100-odstotno brez nesreč

Linde Material Handling ima jasen cilj: preprečiti 100 odstotkov nesreč v intralogistiki. To pomeni »Vision Zero«, varnostna filozofija, katere cilj je povečanje varnosti v notranjem prometu ter preprečevanje nesreč z viličarji in drugih zapletov pri pretovarjanju blaga. Na tej podlagi Linde razvija tehnične novosti za vozila za talni transport, pametne asistenčne sisteme, celovite programe usposabljanja in svetovalne storitve. Tako nastajajo celovite rešitve, ki podjetjem pomagajo, da so kos različnim izzivom sodobne in varne intralogistike.

Varnost z upoštevanjem celote

Varnost v skladišču in proizvodnji ni le vprašanje tehnične opreme viličarja, temveč celostnega pogleda na pretok blaga, notranje procese in usposobljenost zaposlenih. Za beleženje in optimizacijo vseh dejavnikov, pomembnih za varnost, ponuja Linde strukturirane svetovalne storitve, digitalno upravljanje voznega parka in obsežen program usposabljanja.

Varnost v skladišču lahko izboljšate z analizo Linde Safety Scan.

Linde Safety Scan

Z analizo Linde Safety Scan lahko uporabniki trajno zmanjšajo varnostna tveganja, povezana z notranjim prometom. Sistematična analiza poteka po jasno opredeljenem postopku: na podlagi individualnih zahtev varnostni svetovalci Linde skupaj z uporabniki opredelijo cilje, določijo nevarne točke ter pripravijo prilagojene ukrepe in priporočila za ukrepanje. Svetovalci tudi nudijo pomoč pri uvajanju in dokumentirajo napredek.

Več informacij
Z digitalno rešitvijo za upravljanje voznega parka connect: podjetja Linde Material Handling je možno izboljšati varnost voznikov.

Digitalno upravljanje voznega parka

Digitalna rešitev za upravljanje voznega parka connect ponuja številne funkcije, ki povečujejo varnost voznikov in s tem tudi varnost v skladišču. Zaradi prilagojenega nadzora dostopa lahko upravljavec prilagodi viličar posameznemu vozniku. Glede na usposobljenost in namen uporabe je mogoče npr. omejiti največjo hitrost. Voznik lahko pred začetkom dela s pomočjo aplikacije preveri stanje viličarja. Poleg tega connect ponuja funkcije, kot so elektronski nadzor škode, samodejni prenos kod napak in analiza podatkov o uporabi.

Več informacij
Program izobraževanja in usposabljanja podjetja Linde Material Handling pomaga nenehno izboljševati varnost v skladišču.

Program izobraževanja in usposabljanja

Usposobljeni vozniki so ključni dejavnik pri preprečevanju vseh vrst nesreč. Linde Material Handling ponuja celovit program izobraževanja in usposabljanja za voznike začetnike ter specialiste za vse vrste viličarjev. Glavni poudarek je na seminarjih, na katerih se praktično in teoretično usposabljajo ter izpopolnjujejo strokovnjaki, kot so inštruktorji vožnje, in osebe, zadolžene za varnost. Linde s tem podpira svoje stranke pri nenehnem izboljševanju varnosti v njihovih skladiščih in preprečevanju nesreč z viličarji.

Varnost serijsko

Viličarji in skladiščna tehnika podjetja Linde Material Handling so že serijsko opremljeni s številnimi možnostmi, ki izboljšajo aktivno in pasivno varnost v skladišču ter preprečujejo nesreče z viličarji. Začne se s strukturo viličarja: delovna mesta voznikov oz. upravljavcev so zasnovana tako, da je celotno telo voznika ves čas znotraj strukture viličarja, obenem pa ima voznik ves čas pregled nad okolico. Linde pri vseh viličarjih pripisuje velik pomen temu, da ima voznik čim bolj neoviran pregled.

Struktura viličarjev podjetja Linde Material Handling zagotavlja varnost voznika

Neoviran pregled nad tovorom in okolico

Tudi pri največji hitrosti vožnje se lahko vozniki zanesejo na standardne varnostne funkcije Linde. Veliko transportnih vozil uporablja več neodvisnih zavornih sistemov. Standardna oprema vključuje na primer samodejne parkirne zavore, ki preprečujejo, da bi se viličar na klančinah ali med natovarjanjem tovornjakov nehote premaknil nazaj. Linde Curve Assist poleg tega zagotavlja samodejno prilagajanje hitrosti v zavojih.

Zanesljivo pretovarjanje

Ključna odlika viličarjev Linde je varno pretovarjanje težkih tovorov. V ta namen so na primer nagibni valji pri električnih viličarjih in viličarjih z motorjem z notranjim zgorevanjem pritrjeni na zadnji del stabilne konstrukcije strehe in okvirja. Zaradi daljšega vzvoda je dvižni teleskop še bolj stabilen in povzroča manj vibracij pri pretovarjanju na velikih dvižnih višinah. Tako lahko voznik dela natančneje, hitreje in predvsem varneje. Konstrukcija omogoča tudi ožje profile dvižnih teleskopov, kar izboljša vidljivost.

Neutrudljivo delo

Linde Material Handling z ergonomskimi delovnimi pogoji zagotavlja varno delo brez utrujenosti.

Voznikovo delovno mesto v regalnem viličarju

Ergonomski delovni pogoji so glavni pogoj za neutrudljivo in s tem varno delo. Linde pripisuje velik pomen temu, da zaposlenim zagotovi najboljšo možno zaščito pred stresnimi vibracijami in sunki. Ločene pogonske in krmilne osi ter ločena voznikova delovna mesta so učinkovite tehnološke rešitve, ki zagotavljajo izjemno udobje pri upravljanju vozil za talni transport in s tem bolj osredotočeno delo.

Več informacij

Varna interakcija z okoljem – svetlobni in opozorilni sistemi

Interaktivni opozorilni telovnik podjetja Linde Material Handling opozarja voznike viličarjev in pešce v nevarnih situacijah.

Opozorilni pas za pešce

Linde Material Handling z opozorilnim pasom za pešce širi svoj inovativni sistem Safety Guard, ki v nevarnih situacijah pravočasno opozori pešce. Pametni opozorilni pas za pešce opozarja uporabnika na nevarnosti s pomočjo svetlobnih signalov, vibriranja in zvočnih opozoril ter tako zagotavlja maksimalno varnost v skladišču – tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Več informacij o opozorilnem pasu za pešce!
Linde Safety Guard podjetja Linde Material Handling izboljša varnost v skladišču.

Linde Safety Guard

Kjer se uporabljajo vozila za talni transport, obstaja zapletena interakcija med ljudmi in stroji. Linde Safety Guard je inovativni asistenčni sistem, ki izboljša varnost upravljavca viličarja in pešca v neposredni bližini viličarja.

Več informacij
Opozorilna oprema za vozno pot Linde BlueSpot™ poskrbi, da viličar postane neslišno viden.

Linde BlueSpot™.

Opozorilna oprema za vozno pot Linde BlueSpot™ poveča varnost v skladišču, saj s točkovnimi svetili LED viličar postane neslišno viden.

Več informacij
Inovativna koncepta osvetlitve Linde VertiLight in Linde LED Stripes podjetja Linde Material Handling zanesljivo zagotavljata izboljšano varnost v skladišču.

VertiLight in LED Stripes

Za varnost v skladišču in učinkovito delo z vozilom za talni transport je ključna zahteva prava osvetlitev ob pravem času. Linde Material Handling z osvetlitvijo Linde VertiLight in trakovi Linde LED Stripes ponuja dva inovativna koncepta osvetlitve.

Več informacij
Linde TruckSpot podjetja Linde Material Handling s svetlobnim signalom opozarja na bližajoči se viličar.

Linde TruckSpot

Ozki regalni hodniki, težko opazna križišča in nepregledna območja pešcem pogosto otežijo, da bi pravočasno opazili vzvratno vozeči viličar. Linde TruckSpot – rešitev z vizualnim opozorilnim signalom – opozarja na bližajoči se viličar s svetlobnim signalom.

Več informacij

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Asistenčni sistem s kamero za pomoč pri vzvratni vožnji uporablja umetno inteligenco, da voznike viličarjev opozarja na nevarnost trčenja z ljudmi in zmanjša hitrost.

Več informacij

Varno ravnanje z viličarjem in tovorom – sistemi za pomoč pri vožnji

Sistem Linde Load Management Advanced podjetja Linde Material Handling omogoča preprostejše in varnejše pretovarjanje blaga z visokodvižnim viličarjem.

Load Management Advanced

Sistem Linde Load Management Advanced omogoča preprostejše in varnejše pretovarjanje blaga z visokodvižnim viličarjem. Upravljavcu daje jasne vizualne in zvočne opozorilne signale na velikem barvnem zaslonu. Če dejanska teža tovora presega največjo nosilnost, se dvižna funkcija celo samodejno blokira.

Več informacij o sistemu Load Management Advanced.

Load Management Advanced

Sistem Linde Load Management Advanced omogoča preprostejše in varnejše pretovarjanje blaga z visokodvižnim viličarjem. Upravljavcu daje jasne vizualne in zvočne opozorilne signale na velikem barvnem zaslonu. Če dejanska teža tovora presega največjo nosilnost, se dvižna funkcija celo samodejno blokira.

Več informacij o sistemu Load Management Advanced!
Sistem Linde Load Management Advanced podjetja Linde Material Handling omogoča preprostejše in varnejše pretovarjanje blaga z visokodvižnim viličarjem.
Safety Pilot podjetja Linde Material Handling pomaga preprečevati nesreče, pri katerih se čelni viličar prevrne.

Linde Safety Pilot

Število nesreč, pri katerih se prevrne čelni viličar, je mogoče zmanjšati z uporabo sistema Safety Pilot podjetja Linde Material Handling. Voznik ima na majhnem zaslonu vedno pred očmi pomembne parametre, na primer težo tovora in razmik težišča bremena. Če je doseženo kritično vozno stanje, zaslon to prikaže z opozorilnimi barvami in oglasi se zvočni opozorilni signal.

Več informacij
Asistenčni sistem Dynamic Mast Control za regalne viličarje podjetja Linde Material Handling skrbi za večjo varnost v skladišču.

Dynamic Mast Control

Asistenčni sistem Dynamic Mast Control za regalne viličarje podjetja Linde Material Handling zagotavlja večjo učinkovitost in varnost v skladišču, saj zmanjšuje nihanja dvižnega teleskopa, zlasti pri visokih dvižnih višinah.

Več informacij
Asistenčni sistem Active Stability Control podjetja Linde Material Handling za viličarje K

Active Stability Control

Visokoregalni viličarji opravljajo svoje delo na velikih višinah, hodniki so ozki, razdalje do regala pa natančno izračunane. Vsaka majhna neravnina skladiščnih tal lahko postane težava. Koncern Linde Material Handling z asistenčnim sistemom Active Stability Control ponuja inovativno rešitev za viličar K.

Več informacij
Asistent za varnost v hodnikih (GSA) podjetja Linde Material Handling pomaga zmanjšati škodo v skladišču.

Asistent za varnost v hodnikih

Asistent za varnost v hodnikih (GSA) podjetja Linde pomaga zmanjšati škodo v skladišču tako, da viličar prilagodi premikanje skladišču. Asistent GSA se pri tem orientira s pomočjo talnih oznak RFID ali črtnih kod, ki so nameščene na stojalih regalov.

Več informacij

Na poti k večji varnosti v skladišču

Filozofija »Vision Zero« se je kot povezovalni element ponudbe podjetja Linde Material Handling izkazala na področju intralogistike. Rešitve, ki izhajajo iz nje, so zasnovane tako, da postavljajo nova merila za varnost v notranjem prometu. Svetovanje in ponudba storitev omogočata ljudem, da optimalno oblikujejo svoje delovno okolje. Inovativne in digitalne rešitve podpirajo uporabnike pri nenehnem izboljševanju procesov.

Na poti k varni intralogistiki

Filozofija »Vision Zero« se je kot povezovalni element ponudbe podjetja Linde Material Handling izkazala na področju intralogistike. Rešitve, ki izhajajo iz nje, so zasnovane tako, da postavljajo nova merila za varnost v notranjem prometu. Svetovanje in ponudba storitev omogočata ljudem, da optimalno oblikujejo svoje delovno okolje. Inovativne in digitalne rešitve podpirajo uporabnike pri nenehnem izboljševanju procesov.

Varnostne rešitve Linde – pregled vseh prednosti

Izdelki

Pri vsakem viličarju Linde se lahko zanesete na varno serijsko opremo in preprosto naknadno vgradnjo inovacij. Z naknadno namestitvijo lahko posodobite tudi celoten vozni park.

Svetovanje in storitve

Individualno svetovanje strokovnjakov, vsestranske storitve in neposredna podpora: če imate vprašanja o varnosti, se lahko vedno zanesete na našo celovito podporo.

Inovacije

Tehnološko vodilni asistenčni sistemi in inovacije podjetja Linde povečujejo varnost v skladišču – in to precej bolj, kot to zahtevajo zakoni.