Logistika upravljanja voznega parka

Povezan vozni park
Sistem za upravljanje voznega parka connect podjetja Linde Material Handling

Poskrbite za pametno upravljanje voznega parka

Digitalizacija spreminja svet intralogistike. Sodobne logistične naprave nenehno zbirajo podatke, ki jih je mogoče analizirati in nato uporabiti za optimizacijo zapletenih skladiščnih in transportnih postopkov. Omrežno povezovanje in napredna tipala viličarjem omogočajo celo avtonomno delovanje. Rezultat: vozni park in upravljanje voznega parka postajata pametna, omrežno povezovanje in dostop do podatkov v realnem času pa vse pomembnejša.

Linde s sistemom za upravljanje voznega parka Linde connect nudi natančno tiste informacije, ki jih potrebujete za učinkovito upravljanje voznega parka. V proizvodnji ali skladišču: connect povezuje vaše viličarje, vas pa nenehno obvešča o trenutnem stanju voznega parka.

Družina izdelkov connect podjetja Linde Material Handling omogoča digitalno upravljanje voznega parka.

Vaše prednosti pri upravljanju voznega parka

Ekonomičnost

Spremljajte stanje, izkoriščenost in razpoložljivost celotnega voznega parka – za optimalno izkoriščenost vseh viličarjev.

Varnost

Ciljno preprečite nepooblaščeno ali nepravilno uporabo in druge nevarnosti – za boljšo varnost v skladišču in proizvodnji.

Preglednost

Beležite in upravljajte podatke o voznikih in viličarjih, pripravite poročila in organizacijske strukture – za pregledno upravljanje voznega parka.

Servis

Zmanjšajte število nesreč, prekomerno uporabo in okvare viličarjev ter spremljajte potrebna vzdrževalna dela – za učinkovit in dobro vzdrževan vozni park.

Programska oprema Linde connect:desk

Sistem za upravljanje voznega parka connect:desk ponuja pregleden dostop do vseh podatkov o voznem parku. Programska oprema se uporablja za upravljanje podatkov o viličarjih in voznikih ter omogoča preprosto sestavljanje poročil.

Od upravljanja viličarjev in voznikov prek načrtovanja vzdrževanja in uporabe voznega parka do spremljanja in analize podatkov o viličarjih – connect:desk je srce celotnega upravljanja voznega parka. Programska oprema je intuitivna za uporabo, zato je primerna tako za izkušene upravljavce voznih parkov kot za občasne uporabnike, ki potrebujejo le posamezne funkcije.

Ustrezna infrastruktura – tehnologije prenosa

WLAN

Prenos podatkov prek omrežja WLAN poteka neposredno iz viličarja v zbirko podatkov.

Mobilno omrežje

Podatki se pošljejo v zbirko podatkov prek mobilnega omrežja.

Trenutna različica programske opreme:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Različni funkcijski moduli

Zahteve za sisteme za upravljanje voznega parka so pogosto zelo specifične: Delovno okolje vsakega podjetja, ki uporablja vozila za talni transport, je drugačno. V skladu s tem je posamezne funkcijske module Linde connect mogoče individualno združiti v sistem, ki optimalno izpolnjuje individualne zahteve.

  • S pomočjo modula connect:ac upravljavci nadzorujejo dostop do voznega parka in omogočajo varno in preprosto preverjanje viličarjev pred vsako vožnjo.
  • Modul connect:dt beleži čas delovanja, nesreče in zanesljivost delovanja posameznih viličarjev.
  • Z modulom connect:an upravljavci voznih parkov analizirajo in spremljajo izkoriščenost in delovanje voznega parka. Modul oceni stanje baterije in prepozna morebitno nepravilno delovanje.
  • Z modulom connect:zi so varnostna območja Linde Safety Guard povezana v omrežje s prilagojenimi hitrostmi za viličarje. Programska oprema omogoča nastavitev velikost območja in največjo hitrost, hkrati pa interaktivna poročila o postavitvi skladiščne hale zagotavljajo preglednost voznega parka.

Podrobno o connect:desk

Nadzorna plošča programske opreme za upravljanje voznega parka connect:desk podjetja Linde Material Handling je komunikacijsko središče programa.

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča je komunikacijsko središče programske opreme connect:desk. Upravljavci voznega parka lahko za spremljanje in pregled voznega parka uporabljajo individualno prilagodljive pripomočke, kot so koledar, obvestila o viličarjih in dostopih. Vsa sporočila je po potrebi mogoče posredovati neposredno po elektronski pošti.

Z vidika organizacije programska oprema za upravljanje voznega parka connect:desk podjetja Linde Material Handling omogoča urejanje podatkov o voznikih, mestih uporabe, dodeljenih viličarjih in več.

Organizacija

Na področju organizacije lahko upravljavci voznega parka urejajo podatke o voznikih, mestih uporabe, dodeljenih viličarjih in več. Prikaz hierarhično strukturiranega seznama omogoča pregled organizacijske strukture ter poenostavlja dodeljevanje in upravljanje pravic za dostop in uporabo.

Programska oprema za upravljanje voznega parka connect:desk podjetja Linde Material Handling omogoča upravljanje velikih količin podatkov.

Upravljanje

Tabele, podrobni pogledi in različni vhodni elementi omogočajo prilagodljiv ogled, vzdrževanje in razširitev velikih količin podatkov. Na primer: upravljanje vozniških dovoljenj, usposabljanj in zdravstvenih pregledov je zelo preprosto.

V upravljanju območij programske opreme za upravljanje voznega parka connect:desk podjetja Linde Material Handling upravljavci načrtujejo območja in vožnje skozi skladiščne hale.

Območja

V upravljanju območij upravljavci voznega parka načrtujejo in konfigurirajo območja in vožnje skozi skladiščne hale na podlagi lastnih načrtov hal ali obratov ter po potrebi določijo samodejne prilagoditve hitrosti. Hitrost viličarja je npr. v križiščih ali na ozkih mestih ciljno prilagojena, kar izboljša varnost.

Poročila o prijavi

Dnevnik omogoča pregled vseh zabeleženih dogodkov za posamezne viličarje. V preglednici »pregledov pred vožnjo« so navedeni vsi pregledi izbranih viličarjev in povezani odgovori voznikov. Interaktivni diagrami prikazujejo nenavadne ravni napolnjenosti in odjave, mogoče pa jih je razvrstiti v skupine glede na voznika in viličar. Tako imajo upravljavci voznega parka natančnem pregled nad tem, kdo in kdaj je uporabljal kateri viličar.

Poročila o uporabi

Analiza uporabe omogoča pregled uporabe in izkoriščenosti vseh viličarjev. Interaktivni diagram prikazuje, kako dolgo in za kakšen namen so vozniki uporabljali izbrane viličarje. Navedene so tudi vrednosti sunkov, stanje napolnjenosti baterije in porazdelitev voženj skozi območja.

Poročila o vzdrževanju programske opreme za upravljanje voznega parka podjetja Linde Material Handling

Poročila o servisih

Servisna poročila zajemajo datume servisiranja in vzdrževanja vseh viličarjev voznega parka. To upravljavcem voznega parka omogoča združevanje vzdrževalnih terminov in s tem manjše stroške.

Poročila o usklajevanju programske opreme za upravljanje voznega parka podjetja Linde Material Handling

Poročila o usklajevanju

Kategorija usklajevanja zagotavlja podatke o voznikih ter uporabi in izkoriščenosti vseh viličarjev. Razporeditev viličarjev omogoča pregled sestave celotnega voznega parka, organiziranega glede na proizvajalca, vrsto viličarja in druga merila. V okviru stanja voznega parka so navedeni vsi viličarji ter njihove najpomembnejše lastnosti. V razdelku o usposabljanju voznikov so na voljo vsa opravljena in neopravljena usposabljanja voznikov.

Komponente strojne opreme za nemoteno upravljanje voznega parka

Komponente strojne opreme Linde connect povezujejo vozni park s pripadajočo programsko opremo za obdelavo zbirk podatkov. Zbirajo in prenašajo podatke o krmiljenju in podatke tipal ter omogočijo njihovo nadaljnjo obdelavo. Poleg tega se lahko uporabijo kot elektronska ključavnica z identifikacijo s kodo PIN ali oznako RFID.

Novi viličarji so tovarniško opremljeni s strojno opremo Linde connect, vse komponente pa so na voljo tudi kot rešitve za naknadno namestitev v obstoječe viličarje in viličarje drugih proizvajalcev.

connect: Čip podjetja Linde Material Handling

Profesionalno svetovanje in podpora

Svetovalec Linde na lokaciji pri stranki

Vse komponente na enem mestu: Strokovnjaki pri podjetju Linde in trgovcih Linde vam bodo pomagali pri načrtovanju, prilagoditvi in upravljanju voznega parka. Komponente strojne in programske opreme Linde connect nenehno razvijamo in dodajamo nove funkcije.

Upravljanje voznega parka – pogosta vprašanja

Kaj je upravljanje voznega parka?

Upravljanje voznega parka omogoča centralni nadzor nad voznim parkom podjetja. To zajema predvsem optimizacijo razpoložljivosti posameznih viličarjev in usklajevanje prevoženih razdalj. Sodobni viličarji v ta namen nenehno zbirajo podatke o svojem stanju in trenutni izkoriščenosti. Upravljanje voznega parka pomaga optimalno izkoristiti vire in pravočasno odkriti težave, kot so ozka grla z vidika zmogljivosti.

Za koga so pomembni sistemi za upravljanje voznega parka?

Naloge upraviteljev voznega parka so načrtovanje razporeditve viličarjev, optimizacija postopkov in zmanjševanje obratovalnih stroškov voznega parka. Zahteve z vidika upravljanja voznega parka se razlikujejo od podjetja do podjetja, saj so v veliki meri odvisne od velikosti voznega parka. Sodobna programska oprema za upravljanje voznega parka zagotavlja, da lahko kar najbolje izkoristite vsak vozni park ne glede na velikost. Uporabna je tako za izkušene upravljavce voznih parkov kot za občasne uporabnike, ki potrebujejo samo posamezne funkcije.

Kaj je posebnost programske opreme za upravljanje voznega parka Linde?

Linde Material Handling z družino izdelkov Linde connect ponuja popolno rešitev za sodobno upravljanje voznega parka. Linde connect povezuje viličarje in nenehno obvešča upravljavce voznih parkov o stanju njihove logistike v proizvodnji ali skladiščih. Ta preglednost omogoča varnejšo in varčnejšo uporabo voznega parka. Vsak posamezni viličar postane bolj razpoložljiv.

Hitro in preprosto usklajevanje naročil in voženj

Aplikacija Linde Truck Call poenostavi dodeljevanje naročil za vožnjo v okviru voznega parka in občutno skrajša komunikacijsko pot med upravljavci voznih parkov in vozniki.

Več informacij o aplikaciji

Schenker prevzema popoln nadzor nad floto viličarjev

DB Schenker ima popoln nadzor nad floto viličarjev s sistemom za upravljanje voznega parka Linde connect.

Preberite poročilo stranke