Tehnologija Li-ION podjetja Linde

Energetski sistem za intralogistiko danes in jutri
Visokodvižni viličarji Linde z Li-ION-baterijami Linde pri delu v skladišču

Naraščajoči stroškovni pritiski, kratki roki in količine naročil, ki jih je težko oceniti: dinamika logističnega poslovanja spreminja zahteve glede skladiščne tehnike in viličarjev. Predvsem morajo biti nenehno na voljo in prilagodljivi za uporabo. Hkrati štejeta tudi varnost in ekonomičnost. To pa na preizkušnjo postavi tudi energetske sisteme.

Prehod na elektromobilnost se trenutno ne pojavlja le v svetu avtomobilov. Panoga vozil za talni transport je že dolgo vodilna na tem področju. Že nekaj časa se povečuje povpraševanje po električnih viličarjih v primerjavi z viličarji z motorji z notranjim zgorevanjem. Izziv: omogočiti enako razpoložljivost viličarjev kot pri viličarjih z motorji z notranjim zgorevanjem. Tu pa nastopi litij-ionska tehnologija. Izkazala se je v vsakdanjem življenju – na primer pri pametnih telefonih – in v primerjavi z viličarji s svinčevimi baterijami prinaša celo vrsto prednosti:

Viličarji in skladiščna tehnika Linde z Li-ION-baterijami Linde

Kratko in hitro vmesno polnjenje

Baterijo je mogoče napolniti tudi v kratkih delovnih odmorih, drage in zamudne menjave baterij niso več potrebne.

Boljša energetska učinkovitost

Do 30 odstotkov več energije z večjo energijsko gostoto in visoko učinkovitostjo celotnega sistema.

Zmogljiv sistem

Brez izgube zmogljivosti tudi pri nizki ravni napolnjenosti baterije.

Uporabniku prijazna rešitev

Brez uhajanja nevarnih baterijskih plinov in kislin. Brez vzdrževanja in preprosto čiščenje.

Tehnologija Linde Li-ION
Visokodvižni viličarji z baterijami Li-ION Linde pri delu v hladilnici

Idealna za vsa področja uporabe

Litij-ionska tehnologija je načeloma primerna za vsa področja uporabe. Njene prednosti pridejo do izraza še zlasti pri intenzivnih uporabah, na primer pri večizmenskem delu, pri delu v hladilnici ali npr. v industriji pijač.

Pri uporabi tehnologije, ki ne potrebuje vzdrževanja in je preprosta za čiščenje, ne nastaja umazanija zaradi baterijskih plinov ali kislin. Zato so litij-ionske baterije primerne tudi za zelo občutljive panoge, kot sta npr. farmacevtska ali prehrambena industrija.

Za podjetja, ki iščejo brezemisijsko alternativo svojim voznim parkom z motorji z notranjim zgorevanjem, so viličarji z litij-ionskimi baterijami dobra izbira.

Prednosti rešitve Li-ION podjetja Linde

Električni viličar, priklopljen na polnilnik Li-ION

Rešitev Linde Li-ION za viličarje in skladiščno tehniko izboljša obratovanje in pretovarjanje. Poveča razpoložljivost viličarjev ter zagotavlja bolj ekonomično, varno in hkrati trajnostno obratovanje. Mnogi uporabniki cenijo praktične prednosti pri vsakdanjem delu.

Ekonomičnost

Li-ION-baterije izboljšajo ekonomičnost uporabljenega voznega parka. To je posledica tehnoloških prednosti tega energetskega sistema, ki nudi številne časovne in stroškovne prednosti v logističnem vsakdanu ter pripadajoči infrastrukturi:

Visoka učinkovitost sistema

Rešitev Li-ION Linde ponuja še posebej visoka učinkovitost sistema. Kombinacija litij-ionske baterije Linde in pripadajočega polnilnika Linde poveča izkoristek energije za 30 odstotkov v primerjavi s svinčevimi baterijami. To vodi do manjših stroškov za energijo.

Pametno upravljanje baterij

Poleg tega sta krmiljenje viličarja in upravljanje baterije med seboj optimalno usklajena, npr. prek vmesnika CAN-Bus, ki omogoča medsebojno komunikacijo sistemov. Tako sistem kompenzira največje obremenitve in vedno zagotavlja dovolj energije. To ščiti baterijo in ji podaljša obratovalno in življenjsko dobo.

Manjši stroški vzdrževanja in pretovarjanja

Običajni svinčevi akumulatorji povzročajo celo vrsto stroškov vzdrževanja in pretovarjanja, ki pri litij-ionskih baterijah v celoti odpadejo. Sem sodijo npr. stroški druge baterije, stroški osebja za polnjenje baterij z vodo in menjava baterij.

Majhna polnilna infrastruktura

Poleg tega ne potrebujete drage polnilne infrastrukture z ločenim prostorom za baterije in naprave za odsesavanje plinov. Polnilnik za litij-ionske baterije je po drugi strani mogoče prilagodljivo namestiti na smiselnih točkah, npr. za kratko vmesno polnjenje v bližini območij za odmor ali v neposredni bližini področja uporabe, kar prihrani čas vožnje.

Razpoložljivost

Za nemoteno in učinkovito logistično obratovanje morajo biti skladiščna tehnika in viličarji na razpolago v največji možni meri. To je ena od glavnih prednosti Li-ION-baterij Linde. Za razliko od svinčevih baterij je tehnologija izjemno učinkovita in prilagodljiva z vidika polnilnih ciklov in pogostosti polnjenja.

Hitro polnjenje

Baterije podjetja Linde se lahko povsem napolnijo v zgolj eni uri. Glede na intenzivnost uporabe so s hitrim vmesnim polnjenjem med odmorom za malico viličarji lahko znova na voljo za več ur.

Zaželeno kratko vmesno polnjenje

Pri običajnih baterijah se priporoča, da se za zaščito baterij, te vedno povsem napolnijo. Pri litij-ionskih baterijah je ravno obratno: tudi izjemno kratka nekaj minutna vmesna polnjenja niso le dovoljena, ampak celo zaželena. Idealna raven napolnjenosti je približno 20–80 odstotkov polne zmogljivosti. Zaradi prilagodljivosti pri polnjenju se znatno poveča splošna razpoložljivost viličarjev.

Individualna zaščita pred globokim praznjenjem

CAN-Bus tehnologija podjetju Linde omogoča individualne nastavitve za zaščito pred globokim praznjenjem. Ko se približate najmanjši preostali napolnjenosti, upravljanje Li-ION-baterij zmanjša zmogljivost voznih in dvižnih funkcij. To vrednost je mogoče individualno nastaviti na želeno razmerje med razpoložljivostjo viličarja in zaščito baterije.

Zmogljivost, ki ustreza uporabi

Linde za vsak tip baterije ponuja dve različni zmogljivosti. To podjetjem omogoča individualno načrtovanje oskrbe z energijo viličarjev glede na intenzivnost uporabe. Tako je z večjo baterijo mogoča npr. triizmenska uporaba viličarja brez dodatnega polnjenja med izmeno.

Varnost

Litij‑ionska tehnologija podjetja Linde je na najvišji ravni tudi z vidika varnosti voznika in viličarjev. Inženirji podjetja Linde so razvili celovit varnostni koncept za celoten sistem baterije in viličarja. V fazi razvoja so baterije podvržene programu posebnih preskusov obremenitev in trkov.

Brez nevarnih plinov

Medtem ko vodik, ki nastane v svinčevih baterijah, lahko reagira in se spremeni v nevaren pokalni plin, te nevarnosti pri litij-ionskih baterijah ni. Ker ni več potrebe po menjavi svinčevih baterij, vozniki niso izpostavljeni nevarnosti poškodb. Ker celice Li-ION skoraj ne potrebujejo vzdrževanja, upravljavec ne more priti v stik z nevarnimi kislinami.

S preskusom trka preverjeno ohišje za baterijo

Pri nesrečah z viličarji zaradi teže delujejo ogromne sile. Da bi zagotovili, da so Li-ION-baterije v viličarjih zaščitene tudi v ekstremnih situacijah, so bile podvržene preskusu trka pri maksimalni obremenitvi. V videu: ohišje baterije zaradi 25 mm debelega jekla prepreči vdor vilic tudi pri veliki hitrosti. Mehanska konstrukcija baterije tako ustreza tudi visokim standardom kakovosti podjetja Linde.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem Li-ION-baterij Linde se začne na ravni celice, modula in baterije. Poleg tega upravljanje baterije krmili optimalno porabo baterije z nenehnim nadzorom in usklajevanjem funkcij viličarja, postopkov polnjenja in baterijskega sistema. S tem preprečimo škodo zaradi nadtlaka, pregrevanja in prenapolnitve ali globokega praznjenja.

Poleg tega oznake CE nimata samo viličar in baterija, ampak oznako CE za preskušeno varnost nosi celoten sistem, ki ga sestavljajo viličar, baterija in polnilnik. To praviloma ni zajamčeno, če je baterija kupljena kot posamezna komponenta.

Trajnost

Sodobni energetski sistemi niso le visoko učinkoviti, temveč tudi ščitijo ljudi in okolje. Li-ION-baterije Linde izpolnjujejo vse zahteve glede trajnosti. Tako je njihovo delovanje npr. popolnoma brez emisij.

Poleg tega je obratovanje viličarjev in skladiščne tehnike s to tehnologijo bistveno bolj energetsko učinkovito, tj. pri enaki skupni zmogljivosti je poraba energije manjša.

Podaljšan življenjski cikel

Tudi pri proizvodnji litij-ionskih baterij nastaja manj škodljivih snovi kot pri običajnih svinčevih baterijah. Naslednja prednost tehnologije je daljši življenjski cikel baterij, kar pripomore k ohranjanju okoljskih virov.

Celovito recikliranje baterij

Litij-ionske baterije so pogonska tehnologija prihodnosti. Zaradi vse večjega povpraševanja se postavlja vprašanje, kako trajnostno uporabljati ta vir. Kljub dolgi življenjski dobi tudi litij-ionske baterije dosežejo meje svoje zmogljivosti. Pri Linde Material Handling se trajnost začne s proizvodnjo baterij in nadaljuje po koncu življenjskega cikla. Ustrezno recikliranje ima odločilno vlogo pri pridobivanju dragocenih kovin in surovin ter njihovem prenosu v zaprt krog.

Li-Cycle je certificiran v skladu z ISO 14001 (Sistem ravnanja z okoljem) in ISO 45001 (Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu).

Linde je v sodelovanju s podjetjem Li-Cycle razvil celovit postopek recikliranja. Ta omogoča varno recikliranje skoraj vseh litijevih baterij ne glede na njihovo obliko, velikost ali kemično sestavo. Ponovno je mogoče uporabiti celo poškodovane baterije. Li-Cycle za pridobivanje dragocenih materialov iz baterijskih celic uporablja energetsko varčen postopek na osnovi tekočine. Do 95 odstotkov kovin se lahko obnovi in uporabi za proizvodnjo novih baterij.

V primerjavi z rudarjenjem in predelavo surovin postopek recikliranja zmanjša emisije na tono baterijskega materiala za 67 odstotkov pri CO₂, 86 odstotkov pri žveplovih oksidih in 89 odstotkov pri dušikovih oksidih. Hkrati se za 97 odstotkov zmanjša poraba vode. To še dodatno optimizira ekološko ravnovesje že tako okolju prijaznih baterij.

Električni viličar Linde E16 med polnjenjem

Brezplačno recikliranje vseh baterij Li-ION podjetja Linde

Recikliranje baterij Li-ION, kupljenih pri Linde Material Handling, je v okviru pogodbe o odstranjevanju brezplačno. Baterije lahko vrnete kateremu koli servisnemu partnerju v mreži Linde ali jih pošljete neposredno podjetju Li-Cycle. Za to je potrebnih nekaj informacij, ki jih najdete na tipski ploščici baterij. Ko pošljete podatke, vas neposredno kontaktira naš logistični partner in poskrbi za transport baterij.

Želite reciklirati litij-ionske baterije? Stopite v stik z nami!

Prenesite več informacij o naših baterijah Li-ION