Avtonomni viličar med delom
Pametno in prilagodljivo

Avtomatizacija za intralogistiko

Samodejno je bolje

Izzivi intralogistike so že leta veliki: Vse večja konkurenca, vedno bolj razdrobljen pretok blaga, nihanje delovne obremenitve in vedno večje pomanjkanje kvalificiranih delavcev povečujejo potrebo po učinkovitosti in prilagodljivosti. Avtomatizacija posameznih korakov ali celotnega materialnega toka je eden od načinov, ki podjetjem omogoča obvladovanje tega izziva.

Podroben pregled notranjega materialnega toka pomaga opredeliti individualne možnosti avtomatizacije. Na začetku je v središču osrednje vprašanje: Kateri postopki so dejansko primerni za avtomatizacijo? Sem sodijo npr. transport materiala z nizko dodano vrednostjo, ponavljajoči se postopki, uporaba standardiziranih nosilcev blaga ali večizmenska uporaba, ki se pojavlja zlasti pri transportu na dolge razdalje, pri skladiščenju končnih izdelkov in med oskrbo proizvodnje.

V teh primerih lahko avtomatizacija poskrbi za manj poškodb osebja, manjšo škodo na blagu in infrastrukturi ter izboljša kakovost transporta, zanesljivost, produktivnost in izrabo zmogljivosti, poleg tega pa zaposlene razbremeni napornih transportnih opravil.Avtomatizacija Linde

Pri podjetju Linde se cela skupina strokovnjakov posveča izključno avtomatizaciji v intralogistiki in podjetjem ponuja prilagojene rešitve za posamezne korake postopka ali celoten materialni tok.

Zaradi dobro premišljenega modularnega pristopa lahko podjetja avtomatizacijo vpeljejo in uporabljajo zelo preprosto, hitro in varno – brez dodatne infrastrukture –, integrirano v obstoječe sisteme in poljubno razširljivo.

Linde ima na tem področju bogate projektne izkušnje ter široko prodajno in servisno mrežo. To podjetjem omogoča optimalne rešitve in povezano podporo. Poleg tega Linde kot vedno ponuja tudi visoke kakovostne in varnostne standarde za avtomatizacijske rešitve.

Hiter pregled prednosti

Enostavno in prilagodljivo

Avtomatizacijske rešitve je mogoče hitro nastaviti, so preproste za vpeljavo v obstoječo infrastrukturo in zaradi geonavigacije zelo prilagodljive.

Možnost integracije

Enotna programska oprema zagotavlja preprosto integracijo sistema. Viličarje je mogoče enostavno povezati z drugimi uporabami in jih preklapljati med ročno in samodejno vožnjo.

Razširljivo

Avtomatizacijske rešitve so celostni sistem za posamezne in celovite rešitve, zato jih je mogoče postopno razširiti in prilagoditi. Dodajanje novih poti ali postaj je hitro.

Stroškovno učinkovito

Večja produktivnost 24 ur na dan, 7 dni v tednu, malo napak in nesreč, nižji stroški zaradi škode ter hitra donosnost naložb omogočajo učinkovito zmanjšanje stroškov.

Prilagodljivost

Linde ponuja prilagodljive in razširljive avtomatizacijske rešitve na podlagi široke ponudbe viličarjev in navigacijske tehnologije, ki ne potrebuje dodatne infrastrukture.

Avtomatizacijsko tehnologijo je mogoče brez težav vključiti v obstoječe standardne informacijske sisteme in logistično infrastrukturo. Tehnologija ob tem omogoča neposredno komunikacijo z aplikacijami ERP ali sistemom za upravljanje skladišč.

Za učinkovitost in varnost celotnega postopka lahko sistem po potrebi usklajuje tudi medsebojno komunikacijo rolo vrat, pakirnih strojev, transportnih trakov ali proizvodnih strojev. Tehnologija omogoča tudi dodajanje ali priklop poljubnih aplikacij.

Nabor rešitev z avtomatiziranimi napravami sega od ponudbe proizvodnih linij ali pakirnih postaj s preprostimi vlačilci z vozički in nizkodvižnimi viličarji do skladiščenja z visokodvižnimi viličarji in vse do pretovarjanja v visokoregalnih skladiščih in skladiščih z zelo ozkimi hodniki, vključno s spremljanjem nosilcev tovora s črtnimi kodami ali oznakami RFID.

Maksimalna prilagodljivost z geonavigacijo

Pet prednosti geonavigacije

 • Povezanost:Spekter sega od vpeljave brez sistemske povezave do povezave z operativnimi sistemi, stroji in napravami.
 • Varnost:Obsežna oprema, kot so čitalniki in kamere, zagotavlja prometno varnost tudi pri mešani uporabi.
 • Enostavnost:Inovativna geonavigacija ne potrebuje drage infrastrukture.
 • Prilagodljivost:Poti in referenčne točke je mogoče hitro prilagoditi spremenjenim pogojem uporabe.
 • Transparentnost:Sistem ustvarja dragoceno podatkovno gradivo, ki omogoča natančno optimizacijo produktivnosti logističnih postopkov.

Avtomatizacija je odvisna od ustrezne tehnologije za navigacijo viličarjev. Če je potrebna zapletena prilagoditev infrastrukture, to pogosto presega stroškovni okvir. Tudi prilagajanje novim ali spremenjenim postopkom mora biti čim hitreje in čim bolj preprosto.

Geonavigacijo Linde je mogoče preprosto vključiti v obstoječa skladišča ali proizvodna okolja. Temelji na obstoječih fiksnih točkah v prostoru. V ta namen se okolje najprej enkrat zajame kot zemljevid in očisti za navigacijo, nato pa se določijo poti. Avtonomni viličarji uporabljajo zemljevid za določitev svojega položaja v prostoru, zato v realnem času primerjajo referenčni zemljevid s strukturami, ki jih v določenem trenutku zajame navigacijski laser.

Spremembe strukture prostora ali nove poti je mogoče hitro in preprosto naknadno prilagoditi v sistemu. Za dodatno prilagodljivost lahko uporabniki kadar koli preklopijo na ročni način vožnje in z viličarjem izvedejo dodatne manevre. To jim omogoča tudi individualni odziv glede na trenutne potrebe.

Linde podjetjem omogoča preprost zagon s pomočjo pristopa »Proof of Concept« (PoC). To pomeni, da strokovnjaki Linde vzorčno vključijo viličar v materialni tok. Na ta način lahko podjetja izkusijo prednosti avtomatizacije za lastno dodano vrednost brez večjega truda.

Avtomatizirani viličarji Linde v proizvodni hali

Linde ponuja zanesljivo avtomatizacijsko rešitev, ki strankam pomaga pri optimizaciji njihovih notranjih pretokov materialnih tokov in znatno zmanjša stroške.

Stroškovna učinkovitost

Avtomatizacijske rešitve Linde pomagajo optimizirati materialni tok podjetij in tako prihraniti stroške s pomočjo edinstvenega sistema z uporabo geonavigacije, z obsežnim strokovnim znanjem o intralogistiki in s širokim naborom izdelkov.

Podjetja lahko prihranijo že pri vgradnji avtomatizacijske tehnologije zaradi preproste vpeljave sistema, ker niso potrebni posegi v infrastrukturo. Veliki prihranki pri skupnih obratovalnih stroških zagotavljajo takojšnjo donosnost naložb.

Poleg tega avtomatizacija poskrbi za manj poškodb osebja, manjšo škodo na blagu in infrastrukturi ter izboljša kakovost transporta, zanesljivost, produktivnost in izrabo zmogljivosti. Skupni obratovalni stroški se občutno zmanjšajo predvsem zaradi prihrankov, ki so posledica manjših stroškov zaradi poškodb osebja in materialne škode.

Varnost

Visoki standardi Linde so prednost za podjetja predvsem na področju varnosti, zanesljivosti in zmogljivosti viličarjev MATIC. Temeljijo na preskušenih viličarjih Linde, ki so opremljeni z avtomatizacijskimi komponentami.

Premišljen sistem upravljanja varnosti, ki ga sestavljajo tipala, 3D kamere, vizualne in zvočne opozorilne naprave ter stikala za zaustavitev v sili, zagotavlja, da avtonomni viličarji ne poškodujejo polic, nosilcev tovora in blaga. Poleg tega je robotske viličarje mogoče kadar koli upravljati ročno. Če oseba aktivira upravljalno enoto, to takoj ustavi samodejno obratovanje. Tako lahko napravo v primeru nevarnosti hitro umaknete z območja nevarnosti ali jo uporabite za nalogo, ki ni del avtomatiziranega delovnega postopka.

To izboljša zanesljivost in kakovost dobave, hkrati pa poveča varnost pri delu v skladišču. Na voljo je tudi obsežna servisna mreža Linde, ki zagotavlja neprekinjeno visoko razpoložljivost sistema in viličarjev.

Varnostne lastnosti

Primarne:

 • Visoka raven varnosti (stopnja zmogljivosti D)
 • 360°-varnost okoli viličarja na višini tal
 • Prilagodljivo opozorilno in zaustavitveno polje glede na hitrost in smer vožnje
 • Dodatni gumbi za zaustavitev v sili

Sekundarne:

 • Zaznavanje višine
 • Prilagodljiva hitrost vožnje glede na razdaljo do ovir
 • Samodejno nadaljevanje vožnje po odstranitvi ovire
 • Preprost preklop v ročni način z dotikom premičnega krmila
 • Vidnost s sistemom BlueSpot

Pretovarjanje:

 • Tipalo za zaznavanje tovora pod vilicami in nad tovorom
 • Tipalo za zaznavanje tovora s črtno kodo (1D in 2D) ali oznakami RFID
 • Samodejni sistem za odklepanje (P-MATIC)

Širok nabor izdelkov

Nabor avtomatiziranih viličarjev MATIC, ki zajema visokodvižne in nizkodvižne viličarje, vlačilce, čelne viličarje in visoko funkcionalne viličarje za zelo ozke hodnike, zajema 80 odstotkov vseh opravil v proizvodnji in skladiščni logistiki.

C-MATIC podjetja Linde Material Handling

C-MATIC – vlačilec

 • Transport lahkega blaga do proizvodne linije
 • Dostava za montažno linijo
 • Odstranjevanje surovin

P-MATIC podjetja Linde Material Handling

P-MATIC – vlačilec

 • Transport težkega blaga do proizvodne linije
 • Uporaba kot vlačilec z vozički
 • Odstranjevanje surovin

Na stran z izdelki
T-MATIC podjetja Linde Material Handling

T-MATIC – nizkodvižni viličar

 • Transport na dolge razdalje
 • Dobava na območja za pripravo na pošiljanje
 • Transport dolgih tovorov

Na stran z izdelki
L-MATIC podjetja Linde Material Handling

L-MATIC – visokodvižni viličar

 • Pretovarjanje in skladiščenje na manjših višinah
 • Od transportnega traku do strojnega komisioniranja
 • Prevoz palet in mrežastih zabojev

Na stran z izdelki
L-MATIC HD podjetja Linde Material Handling

L-MATIC HD

 • Srednje veliki viličar za dviganje in skladiščenje
 • Transport tovora od skladišča do stroja
 • Prevoz mrežastih zabojev in transportnih zabojnikov

L-MATIC AC podjetja Linde Material Handling

L-MATIC AC – čelni visokodvižni viličar

 • Pretovarjanje in skladiščenje na manjših višinah
 • Od natovarjanja in raztovarjanja do transportnih trakov
 • Prevoz zaprtih palet, paletnih košar ali mrežastih zabojev

Na stran z izdelki
K-MATIC podjetja Linde Material Handling

K-MATIC – viličar za zelo ozke hodnike

 • Natovarjanja in raztovarjanja v zelo ozkih hodnikih na velikih višinah
 • Modularni sistem sestavnih kompletov
 • Celovito upravljanje palet

Na stran z izdelki

Varno skozi zelo ozke hodnike

Asistent za varnost v hodnikih (GSA) podjetja Linde pomaga zmanjšati škodo v skladišču tako, da viličar prilagodi premikanje skladišču.

Več informacij

Skladiščna navigacija Linde

Ozki hodniki in velike dvižne višine – visokoregalno skladišče z zelo ozkimi hodniki je za podjetja poceni, vendar veliko zahteva od viličarjev in njihovih upravljavcev. Skladiščna navigacija Linde pomaga in občutno izboljša produktivnost.

Več informacij