Pametna avtomatizacija za intralogistične procese

Rešitve za pretoke materiala
Pretok materiala v skladišču

Sodobna intralogistika se sooča z vse večjimi izzivi: spletna prodaja in individualizirana množična proizvodnja ustvarjata vedno večje količine in vodita v vedno bolj razdrobljene procese. Za premagovanje teh zahtev so nujno potrebni optimalno strukturirani procesi. Za realizacijo učinkovitega in neprekinjenega pretoka materiala je ključnega pomena celovito razumevanje vseh intralogističnih procesov od sprejema blaga do skladiščenja in odpreme blaga.

Linde Material Handling detajlno razume vse pomembne procese pretoka materiala zaradi obsežnega dolgoletnega strokovnega znanja o strojni opremi. To detajlno poznavanje procesov omogoča celovite optimizacije, katerih učinkovitost ni odvisna od rešitve za posamezni viličar. Ključni dejavnik učinkovitega oblikovanja procesa je pametna avtomatizacija od posameznega procesnega koraka do celotnega pretoka materiala. Podlaga za to je kompetentno svetovanje, ki natančno analizira trenutno stanje na mestu avtomatizacijske rešitve ter na podlagi sistemskih komponent razvije individualno prilagojene rešitve.

Shematski prikaz skladišča s posameznimi procesnimi koraki

Učinkovitost v šestih korakih

Sodobna intralogistika temelji na dobro strukturiranih in natančno načrtovanih pretokih materiala. Intralogistični pretok materiala v podjetju praviloma vključuje šest ločenih procesnih korakov, ki zaradi posebnih zahtev ponujajo različne možnosti optimizacije.

1. Sprejem blaga

Vsak notranji pretok materiala se začne z raztovarjanjem blaga na območju za sprejem blaga. Nepravilno načrtovano ali slabo organizirano območje za sprejem blaga lahko povzroči precej težav v delovnem procesu. Na območju za sprejem blaga se blago raztovori, pregleda, razvrsti, označi in pripravi za nadaljnji prevoz v začasno skladišče ali proizvodnjo. Krajši časi pretovarjanja, majhna poraba prostora, minimalna vključenost osebja in visoka kakovost procesa so tu ključna merila za uspeh.

2. Skladiščenje

Skladišče je srce vseh notranjih procesov. V idealnih razmerah je optimalno z vidika izkoriščanja razpoložljivosti skladiščnih površin in omogoča učinkovito skladiščenje blaga raznih vrst in velikosti. Tovorne enote je treba hitro in zanesljivo transportirati na predvidena območja skladiščenja in odlagalne površine. Značilnosti dobro organiziranega skladiščenja so krajši časi pretovarjanja, pregledni procesi in visoka stopnja prilagodljivosti med skladiščenjem.

3. Oskrba proizvodnje

Glavni cilj učinkovite oskrbe proizvodnje je dostava materiala in blaga na pravo mesto ob pravem času. Ne glede na to, ali gre za avtomatizirano ali ročno oskrbo z materiali, je za proizvodnjo, zlasti montažne linije, mogoče uporabiti vrsto različnih konceptov, ki uporabljajo različne tehnologije, stopnje skladiščenja ali organizacijo procesa. V idealni situaciji tako nastane pametno, nadzorovano in neprekinjeno pretovarjanje blaga z minimalno porabo energije in minimalnimi stroški.

4. Komisioniranje

Učinkovito komisioniranje lahko močno izboljša konkurenčnost podjetja. Materiale in blago je treba hitro in učinkovito izbrati iz celotne ponudbe ter jih pripraviti za pravočasno dobavo. Naročilo za komisioniranje se posreduje v obliki analognih ali digitalnih seznamov za komisioniranje. Naročilo za komisioniranje lahko prevzame komisionirno osebje ali viličar. Da bi v celoti izkoristili ekonomski potencial faze komisioniranja, morajo biti komisionirni procesi hitri, natančni in pregledni.

5. Pošiljanje

Pošiljanje blaga je tesno povezano s komisioniranjem. Izdelke in blago je treba združiti v enote, pripravljene za pošiljanje, da je mogoče čim bolj standardizirano skladiščenje in prevoz. Za učinkovitejše načrtovanje teh procesov in s tem zmanjšanje stroškov transporta in pošiljanja je na voljo več avtomatizacijskih možnosti. Pravi sistemi za upravljanje skladišč omogočajo preglednejše pretoke blaga in optimizirajo njihovo upravljanje.

6. Odprema blaga

Na območju odpreme blaga se pripravlja blago iz skladišča. Po končnem preverjanju identitete in kakovosti se posamezni paketi združijo ter pripravljeni za odpremo postavijo na odlagalno površino. Po potrebi je treba v pošiljke vključiti tudi zunanje blago z neznano vsebino. Že najmanjša napaka na območju odpreme blaga lahko ustavi celotno procesno verigo. V tej fazi je hiter, dobro organiziran in pregleden pretok blaga ključnega pomena.

Avtonomni viličarji v skladišču

Naslednja stopnja: avtomatizacija

Avtomatizacija je lahko pomemben element z vidika celovite optimizacije notranjih pretokov materiala. Uporaba avtonomnih viličarjev je še zlasti koristna v skladiščih, v katerih se transportna in skladiščna opravila nenehno ponavljajo.

Pregled prednosti

Enostavno in prilagodljivo

Avtomatizacijske rešitve je mogoče hitro nastaviti, so preproste za vpeljavo v obstoječo infrastrukturo in zaradi geonavigacije zelo prilagodljive.

Možnost integracije

Enotna programska oprema zagotavlja preprosto integracijo sistema. Viličarje je mogoče enostavno povezati z drugimi uporabami in jih preklapljati med ročno in samodejno vožnjo.

Razširljivo

Avtomatizacijske rešitve so celostni sistem za posamezne in celovite rešitve, zato jih je mogoče postopno razširiti in prilagoditi. Dodajanje novih poti ali postaj je hitro.

Stroškovno učinkovito

Večja produktivnost 24 ur na dan, 7 dni v tednu, malo napak in nesreč, nižji stroški zaradi škode ter hitra donosnost naložb omogočajo učinkovito zmanjšanje stroškov.

Uporaba avtomatizacijskih rešitev

Avtonomne viličarje je mogoče vključiti v pretok materiala na ogromno načinov. Glede na zahteve prevzamejo različna transportna opravila in zagotavljajo stalen in neprekinjen pretok blaga. Ne glede na to, ali gre za transport od tal do tal, od tal do regala ali od transportne tehnike do transportne tehnike: avtomatizirane rešitve so smiselne povsod, kjer gre za standardizirane postopke.

Od tal do tal

Pri avtomatiziranih aplikacijah od tal do tal viličar prevzame tovorno enoto s tal in jo na cilju postavi nazaj na tla. Nosilci tovora se postavijo na določena območja za prevzem in transportirajo do določenega cilja. Prednost uporabe transporta od tal do tal je, da razen avtonomnega viličarja niso potrebne nobene druge avtomatizirane naprave. To pomeni, da jih je mogoče vključiti v skoraj vse faze intralogističnega procesa. Prevažajo lahko nosilce tovora z območja za sprejem blaga v skladišče, iz skladišča v proizvodnjo ali iz proizvodnje v območje za odpremo blaga. Transport od tal do tal je dobra izbira povsod, kjer mora biti na omejenem območju ob pravem času na voljo veliko število delov.

Primer avtomatiziranega transporta od tal do tal

Od tal do tal – primer

Fritz Holter GmbH, avstrijski veletrgovec s sanitarnimi in ogrevalnimi napravami, se v svojem obratu zanaša na ta »čarobni par«: Franzl in Gustl, kot so ju ljubkovalno poimenovali zaposleni. Oba avtonomna viličarja serije L-MATIC podjetja Linde Material Handling, ponudnika rešitev za pretok materiala, delata v dveh izmenah in nudita pomoč komisionirni ekipi v obratu. Zaposleni, ki ju potrebuje, preprosto pritisne gumb in ju aktivira za transport po določeni rdeči ali zeleni poti. Franzl ali Gustl se nato samostojno odpeljeta do vnaprej določenega odlagalnega mesta po rdeči ali zeleni poti – iz dneva v dan, brez zapletene programske opreme. Poleg tega ni bilo treba spreminjati infrastrukture. Pešci in viličarji se še vedno gibljejo po istih poteh – seveda brez nesreč. Zaradi neutrudnih Franzla in Gustla se lahko zaposleni bolj osredotočijo na komisioniranje, zato delajo manj napak in so učinkovitejši. Blago pa pride na cilj, kot bi bilo začarano.

Oglejte si videoposnetek uporabe!

L-MATIC podjetja Linde Material Handling odlaga paleto s paketi na regal.

Od tal do transportne tehnike

Transport od tal do transportne tehnike se lahko uporablja v vseh fazah intralogističnega procesa. Na območju za sprejem blaga avtonomni viličarji prevzemajo tovorne enote s tal in jih odpeljejo na ustrezna skladiščna območja. Tam blago predajo transportni tehniki, ki se uporablja v skladišču. Lahko gre za popolnoma avtomatizirano skladišče delov ali visokoregalno skladišče z avtonomnimi viličarji za zelo ozke hodnike. Drug pogosti način uporabe so avtonomni viličarji, ki prevzemajo končne izdelke s tekočega traku v proizvodnji. Od tam prepeljejo tovorno enoto na samodejno paletiranje in ovijanje, v skladišče ali neposredno na območje za odpremo blaga, kjer jo postavijo na tla.

Primer avtomatiziranega transporta od tal do transportne tehnike

Od tal do transportne tehnike – primer

V velikih skladiščih morajo naložene palete pogosto premagati dolge poti, da pridejo npr. iz skladišča do tekočega traku. Če se to počne ročno, običajno pomeni veliko porabo časa in visoke stroške. Rešitev je kaj drugega kot avtomatizacija. Na primer, pri velikem proizvajalcu papirnate embalaže v južni Nemčiji avtonomni viličarji zanesljivo, varno in pravočasno prepeljejo blago od mesta sprejema do ustreznega transportnega sistema. Avtonomni viličar povsem samostojno prepozna in pozicionira blago na transportni sistem. Za to so potrebne preproste svetlobne zapore, ki so nameščene na transportni tehniki. Z njimi lahko avtonomni viličar samodejno odloži paleto ali jo prevzame in nato po določeni poti skozi skladišče prepelje do cilja.

L-MATIC podjetja Linde Material Handling odlaga paleto na tekoči trak

Od transportne tehnike do transportne tehnike

Transport od transportne tehnike do transportne tehnike se uporablja predvsem za prevoz tovornih enot med stacionarnimi avtomatiziranimi sistemi. Na primer: avtonomni viličarji dostavljajo potrebne dele od izhoda iz avtomatiziranega skladišča do avtomatiziranega oskrbovalnega mesta proizvodnega stroja. Po proizvodnem procesu se blago prepelje nazaj v avtomatizirano skladišče ali pa do naslednjega koraka obdelave (npr. stroj za ovijanje s folijo). Blago se nato odpelje na območje za pošiljanje. Tu avtonomni viličarji tovorne enote pogosto prestavijo na gravitacijske transportne sisteme ter jih s tem dodelijo neposredno vratom za odpremo ali določenemu dostavnemu vozilu.

Predstavitev avtomatizacije od transportne tehnike do transportne tehnike

Od transportne tehnike do transportne tehnike – primer

Večje povpraševanje in podvojena proizvodnja ob nespremenjeni infrastrukturi – tu lahko avtomatizacija naredi veliko razliko, kot v primeru podjetja Massilly France. Francoski proizvajalec embalažnih materialov je iskal rešitev za avtomatizirano skladanje blaga in njegovo pripravo za transport. In našel je natančno to, kar je iskal: Linde L-MATIC prevaža palete od robota za avtomatizirano paletiranje do avtomatiziranega stroja za ovijanje s folijo, počaka, da so kartonske škatle ovite, nato pa jih odpelje v skladišče. »Pri rešitvi Linde L-MATIC nas pritegne to, da se nenehno razvija, a nam vseeno ni treba spreminjati infrastrukture,« pravi Patrice Ferrero, vodja proizvodnje v podjetju Massilly France. Preprosta uporaba in prilagodljive možnosti delnega polnjenja omogočajo, da se avtonomni viličarji nemoteno vključijo v obstoječe procese in podjetju Massilly France omogočijo, da proizvodnja teče s polno hitrostjo. Trenutno uporabljajo 4 avtonomne viličarje, načrtujejo pa še dodatne.

Oglejte si videoposnetek uporabe!

L-MATIC podjetja Linde Material Handling med prevzemom palete

Od transportne tehnike do regala

Transport od transportne tehnike do regala se pogosto uporablja tam, kjer je potrebno začasno vmesno skladiščenje tovorne enote, da se zagotovi neprekinjena oskrba proizvodnih strojev. Avtonomni viličarji transportirajo potrebne dele iz regala začasnega skladišča do tekočih trakov proizvodnih strojev. Sledi transport od stroja nazaj v regal. Tam so deli ponovno začasno skladiščeni, preden zapustijo skladišče. Transport od transportne tehnike do regala pogosto uporabljajo dobavitelji v avtomobilski industriji, da se lahko natančno prilagodijo sinhroniziranim proizvodnim zahtevam proizvajalcev vozil. V embalažni industriji se končni izdelki transportirajo od transportne tehnike do strojev na območju za pošiljanje, kjer so pripravljeni za prevzem na gravitacijskih transportnih sistemih ali regalih.

Primer avtomatiziranega transporta od transportne tehnike do regala

Od tal do regala

Za transport od tal do regala so na voljo različne možnosti. Pogosto se uporablja na območju za sprejem blaga za skladiščenje vhodnega blaga v regalih. Blago se nato prepelje iz skladišča do talnih odlagalnih površin, kjer ga prevzame osebje. Transport od tal do regala je izjemno prilagodljiv in vsestranski, saj za odlaganje tovornih enot na tla niso potrebne posebne naprave. Alternativno se blago transportira od tal do regala za začasno skladiščenje. Ta možnost se pogosto uporablja za zagotavljanje pravočasne oskrbe proizvodnih strojev, tudi če je glavno skladišče precej oddaljeno od mesta obdelave.

Primer avtomatiziranega transporta od tal do regala

Več o naših intralogističnih in avtomatizacijskih rešitvah

Avtomatizirani viličarji

Ekonomično in varno: avtonomni viličarji serije Matic podjetja Linde Material Handling uporabljajo geonavigacijsko tehnologijo.

Več informacij

Programska oprema za intralogistiko in avtomatizacijo

Digitalno krmiljenje in omrežno povezovanje intralogističnih in avtomatizacijskih rešitev zagotavljata varnost procesov in dela v okviru materialnega toka. Linde Material Handling zagotavlja vrhunske programske rešitve, vključno z razširljivim sistemom za upravljanje skladišč in prilagodljivim sistemom za nadzor viličarjev.

Več informacij