Sistemske rešitve za materialni tok

Pogled na celoto
Materialni tok v skladišču z opremo podjetja Linde Material Handling

Intralogistika se razvija: Materialni tok, katerega gonilo so industrijske smernice, kot sta spletna trgovina in prilagajanje izdelkov, zahteva vedno hitrejše in bolj prilagodljive postopke. Nabor izdelkov in stroškovni pritisk se povečujeta, koraki postopkov pa so vedno bolj razdrobljeni. Kompleksnost se močno povečuje.

Podjetja se zato soočajo s pomembno nalogo: Temeljito morajo razmisliti o svojih logističnih postopkih. Intralogistika 4.0 ponuja nove priložnosti za povezovanje voznega parka, modularizacijo in vodenje postopkov. Toda katera rešitev je najučinkovitejša pri danih strukturah ali za greenfield projekt? Za odgovor na to vprašanje potrebujete strokovne kompetence s tega področja.

Linde Material Handling ponuja te kompetence s svojimi sistemskimi rešitvami. Te temeljijo na analizi vseh primarnih dejavnikov in ciljih, ki so določeni skupaj s stranko. Pripravljeni scenariji upoštevajo komponente za različne stopnje avtomatizacije. Prednost za stranke je v tem, da nova celovita rešitev na najboljši možni način vključi obstoječe postopke, strukture in objekte. Uporabniki tako prejmejo prilagojen sistem materialnega toka z minimalnim naložbenim tveganjem.

Frank Heptner, vodja oddelka Consultancy and Projects Intralogistics Solutions v podjetju Linde Material Handling
Pogoj za donosno in varno intralogistiko prihodnosti je kompetentno svetovanje, ki natančno analizira trenutno stanje ter na podlagi tega razvije individualno prilagojene rešitve. Linde Material Handling ponuja vse to.

Frank Heptner, vodja oddelka Consultancy and Projects Intralogistics Solutions v podjetju Linde Material Handling

Materialni tok v skladišču podjetja Linde Material Handling

Svetovanje z vizijo

Linde ponuja celovito svetovalno storitev za celovito intralogistično optimizacijo. Svetovanje obsega vse od analize in simulacije do popolne prenove voznega parka ali skladišč, poleg tega pa strokovnjaki nudijo podjetjem podporo pri uvajanju pripravljenega koncepta. Linde na ta način pomaga izpopolniti celotni materialni tok.

Z osmimi koraki do prilagojene intralogistike

1. korak: Definicija projekta

Strokovnjaki Linde opredelijo podrobnosti projekta, določijo obseg načrtovane naloge in cilje projekta.

2. korak: Pregled stanja

Svetovalci zabeležijo trenutno stanje vseh področij, povezanih s projektom, s pripadajočimi delovnimi postopki in strukturnimi podatki, kot so npr. podatki o izdelkih in skladiščih, zmogljivosti ter ciljih in pričakovanjih strank.

3. korak: Faza analize

Naslednji korak je natančnejši pregled slabosti ugotovljenih delovnih postopkov, predvsem pripravljalnih časov in čakalnih dob, števila napak in primerov škode.

4. korak: Določitev potenciala

Strokovnjaki pripravijo konkretne predloge za izboljšanje postopkov, opredelijo potrebne tehnološke zahteve in določijo stanje, ki ga je treba doseči.

5. korak: Načrt ukrepov

Na podlagi možnosti sledi seznam vseh potrebnih strukturnih, postopkovnih in informacijskih ukrepov. To zajema tudi stroškovno in časovno načrtovanje, ki izpostavi vse morebitne prihranke.

6. korak: Razvoj rešitve

Poleg posameznih ukrepov svetovalci zdaj razvijejo tudi celovite sistemske rešitve. Pri tem so pozorni, da rešitve omogočajo popolno integracijo v strankine obstoječe strukture.

7. korak: Primerjava rešitev

Sledi vnos konceptov rešitev v matrico odločanja, ki temelji na najpomembnejših projektnih parametrih. Ta matrica med drugim vsebuje tudi pričakovano donosnost naložbe.

8. korak: Povzetek upravljanja

Za konec strokovnjaki iz matrice izpeljejo ocene sistemskih rešitev in priporočila za ukrepanje za stranko.

Sistemsko načrtovanje

Načrtovanje in simulacija novega skladišča

Da bi zagotovili, da postopki v novem skladišču od samega začetka potekajo nemoteno – brez ozkih grl in presežnih zmogljivosti –, se strokovnjaki Linde v fazi načrtovanja zanašajo na celovite 2D in 3D simulacije: S programsko opremo »Stratos« je mogoče uvoziti ali obdelati risbe CAD načrtovanega skladišča. Nato je mogoče zamenjati stene, regale, transportne trakove in komponente ali načrtovati nove elemente. Rezultat je virtualni model, po katerem se lahko premikate, z vsemi premiki v skladišču in odlično simulirano vsako podrobnostjo. Na tej podlagi strokovnjaki med drugim določijo, koliko viličarjev, sodelavcev, delovnih izmen ali ramp za tovornjake je potrebnih za nemoten materialni tok.

Optimizacija materialnega toka

S krmilnimi sistemi Linde je mogoče krmiliti in optimizirati celotne intralogistične postopke – od sprejema blaga, skladiščenja, oskrbe proizvodnje in komisioniranja do odpreme blaga. Sistem za upravljanje skladišč (WMS) nudi popoln pregled nad vsemi postopki in s tem osnovo za nenehno izboljševanje teh postopkov. Sistem za nadzor viličarjev (SLS) zagotavlja tudi optimalno izrabo zmogljivosti voznega parka.

Grafični prikaz skladišča z viličarji podjetja Linde Material Handling

Prednosti poglobljenega strokovnega znanja

Želite celovito optimizacijo zapletenih materialnih tokov vaših vozil za talni transport? Uporabite poglobljeno strokovno znanje in izkušnje podjetja Linde.

Stopite v stik z nami