Skladiščna navigacija Linde

Varno do cilja skozi visokoregalno skladišče
Kombinirani viličar K podjetja Linde Material Handling s skladiščno navigacijo med uporabo v visokoregalnem skladišču

Z ozkimi potmi in velikimi dvižnimi višinami visokoregalno skladišče z zelo ozkimi hodniki omogoča visoko gostoto skladiščenja. Toda tudi ta poceni način skladiščenja ima svojo ceno: veliko zahteva od voznikov in viličarjev. Zaradi velikega števila razpoložljivih skladiščnih prostorov ima voznik veliko možnih ciljev. Zapomniti si vse te skladiščne prostore in blago čim hitreje pripeljati do skladiščnega prostora je izjemen izziv, zato so palete vedno znova skladiščene na napačnih mestih.

Da bi se izognila takim napakam in maksimirala produktivnost skladišč, podjetja iščejo načine, kako vnaprej prepoznati vire napak in voznikom vedno pokazati najučinkovitejšo pot med dvema točkama v visokoregalnem skladišču. Skladiščna navigacija Linde pri tem pomaga in občutno izboljša produktivnost v visokoregalnih skladiščih z zelo ozkimi hodniki.

Kombinirani viličar K podjetja Linde Material Handling, komisioniran s skladiščno navigacijo v visokoregalnem skladišču


Navigacijski sistem za skladišče

Skladiščna navigacija Linde komunicira s strankinim sistemom za upravljanje skladišča preko omrežja WLAN ter pomaga sprejemati naročila za vožnjo in jih hitro obdelati. Takoj ko voznik zapelje v pravi hodnik, ga navigacija skladišča usmeri do vnaprej nastavljenega cilja, ki ga določi programska oprema za upravljanje skladišča.

Zaslon v viličarju vozniku prikazuje položaj viličarja na hodniku in položaj blaga, ki je na vrsti za transport. Voznik potrdi opravljeno naročilo in podatke preko omrežja WiFi posreduje sistemu za upravljanje skladišča, ki takoj pošlje naslednje naročilo. Če voznik uporabi izbirni cikel vilic za premik celotne palete, viličar samodejno potrdi izvedbo naročila.

Viličar beleži svoj položaj v trenutnem regalnem hodniku s talnimi oznakam RFID ali črtnimi kodami, ki so nameščene v tla vzdolž regalnih hodnikov ali na regale. Z njihovo pomočjo skladiščna navigacija izračuna najhitrejšo in najučinkovitejšo pot do naslednjega blaga ter optimalno uskladi vožnjo in postopke dviganja.

Skladiščna navigacija podjetja Linde Material Handling uporablja talne oznake RFID.
Skladiščna navigacija podjetja Linde Material Handling uporablja črtne kode na regalih.
Skladiščna navigacija podjetja Linde Material Handling uporablja talne oznake RFID.
Talne oznake RFID
Skladiščna navigacija podjetja Linde Material Handling uporablja črtne kode na regalih.
Črtne kode na regalih

V regalnem hodniku voznik aktivira samo krmilno ročico. Viličar bo nato samodejno zapeljal na ciljno mesto. Pri pretovarjanju celotnih palet skladiščna navigacija samodejno postavi vilice v optimalni položaj, da lahko voznik nato aktivira izbirni cikel vilic za nakladanje ali razkladanje za premik naslednje palete. Kabina je za komisioniranje zasnovana tako, da lahko voznik ergonomsko zgrabi blago. Ta polavtomatski postopek razbremeni voznika in poveča zmogljivosti pretovarjanja, ker so napake pri umeščanju minimalizirane.

Voznik lahko izvaja ročne popravke v navpični in vodoravni smeri, ne da bi prišlo do preklica programiranega naročila za vožnjo. To omogoča npr. naknadne premike palet, katerih položaj skladiščenja ni bil dovolj natančen. Nato sledi nadaljevanje prvotnega naročila za vožnjo.

S pomočjo določanja optimalne poti (modra) s skladiščno navigacijo podjetja Linde Material Handling je mogoče prihraniti do 25 odstotkov časa.

Hitreje do cilja

Skladiščna navigacija Linde omogoča do 25-odstotni prihranek časa in vozniku pokaže najhitrejšo pot do cilja (modra).

Pregled prednosti sistema

  • Brez nepravilnega skladiščenja in komisioniranja
  • Enako visoka zmogljivost pretovarjanja vseh zaposlenih
  • Natančen dovoz do skladiščnih mest
  • Možen dvig produktivnosti do 25 odstotkov
  • Izbirni samodejni cikli vilic olajšajo delo
  • Novi zaposleni hitro osvojijo sistem

Vedno pripravljen

Skladiščno navigacijo Linde je mogoče prilagoditi vsakemu skladišču. To omogoča vmesnik na viličarju, s katerim je mogoče povezati podatkovni terminal ali sistem za upravljanje skladišča podjetja. Celoten sistem je mogoče programirati za različne višine hal, različno dolge delovne hodnike in različne višine regalov. V primeru sprememb skladiščne strukture je te parametre mogoče naknadno prilagoditi.

Skladiščno navigacijo Linde je mogoče uporabljati samostojno ali v kombinaciji z asistentom za varnost v hodnikih (GSA). Asistent za varnost v hodnikih pomaga preprečiti poškodbe skladiščne opreme, ker sta viličar in programska oprema natančno prilagojena skladišču.

Uporaba skladiščne navigacije podjetja Linde Material Handling v visokoregalnem skladišču