Linde Safety Pilot

Da se viličar nikoli ne prevrne
Zaslon sistema Linde Safety Pilot

Pametni sovoznik za boljšo varnost

Čelni viličarji se redko prevrnejo – kadar pa se, je življenje voznika v nevarnosti in nastane velika materialna škoda na viličarju. V ozadju je pogosto napaka voznika. Da bi zmanjšal človeške napake, je Linde razvil edinstveni asistenčni sistem za voznika in tako postavil nova merila na področju varnosti. Sistem Linde Safety Pilot (LSP) deluje kot pametni sovoznik in je na voljo v dveh različicah: LSP-Select in LSP-Active. Pri obeh ima voznik prek majhnega zaslona vedno pred očmi pomembne parametre. Če je doseženo kritično vozno stanje, zaslon to prikaže z opozorilnimi barvami in oglasi se zvočni opozorilni signal. Različica Active sistema Linde Safety Pilot samodejno poseže v vozne in dvižne funkcije viličarja.

Brez zanašanja na lastne občutke

Prevrnitve čelnih viličarjev so nevarne – lahko pride do hudih poškodb voznika in poškodb tovora. Poleg tega prevrnitve viličarja voznik ne more preprosto preprečiti. Še zlasti pri pogostem prevažanju različnih in neznanih tovorov. Da bi voznik lahko zagotovil varnost, bi moral natančno oceniti trenutno težo tovora, odmik težišča bremena in želeno dvižno višino. Vendar to ni realno. V praksi pogosto odloča občutek. Tako pri različici Active kot Select ima sistem LSP različna tipala, ki na različnih točkah viličarja merijo podatke, kot so dvižna višina, nagib vilic in teža tovora. Te glavne vrednosti so prikazane na zaslonu v voznikovi kabini. Vozniku tako ni več treba oceniti teže transportnega blaga ali trenutne dvižne višine, ampak ima nevarne razmere vedno pred seboj.

Krmiljenje sistema Linde Saftey Pilot

Varnost

Nevarne nesreče zaradi prevrnitve čelnih viličarjev so s sistemom Linde Safety Pilot občutno manj verjetne.

Novosti za večjo varnost

Teža tovora

Precizno tipalo meri tlak v hidravliki dvižne konstrukcije. Skupaj z znanimi vrednostmi, kot so premer valja in prenos dvižne verige, je mogoče določiti težo trenutnega tovora.

Dvižna višina

Tu se uporablja posebej razvito tipalo dolžine žice, ki je vgrajeno v dvižno konstrukcijo.

Nagibni kot

Pripadajoča tipala so standardno vgrajena v vse čelne viličarje podjetja Linde.

Bremenski navor (samo pri različici LSP-Active)

Na zadnji osi se nahaja na novo razvita merilna celica, ki omogoča izračun bremenskega navora oz. razdalje med težiščem tovora in sprednjo osjo.

Video o sistemu Linde Safety Pilot

Zaslon LSP prikazuje tri različice:

  • Varno delovno območje: brez omejitev.
  • Mejno območje: prikaz sveti oranžno – mejna vrednost nosilnosti je skoraj dosežena. Sistem LSP-Active zmanjša dvižno in nagibno hitrost.
  • Kritično območje: prikaz sveti rdeče – mejna vrednost nosilnosti je dosežena. Hkrati se oglasi zvočni signal. LSP-Active uravnava funkcije viličarja.

Aktivno poseganje v vožnjo

Sistem LSP-Active pomaga vozniku hkrati z aktivnim asistenčnim sistemom: če voznik čelnega viličarja dvigne tovor, katerega teža je blizu mejne vrednosti, sistem na to opozori z vizualnimi in zvočnimi signali ter upočasni dvigovanje oz. nagibanje. Če se voznik ne odzove, se postopek dviganja povsem ustavi. Med vožnjo se zgodi nekaj podobnega. Če voznik viličarja prehitro pospeši, premočno zavira ali z veliko hitrostjo vozi skozi zavoje, sistem LSP-Active poseže v vožnjo. Sistem kompenzira vozne napake in prepreči nesrečo zaradi prevrnitve.

Hitrejše in varnejše delo s funkcijami za zagotavljanje udobja

Različici Select in Active vključujeta tudi številne pomožne funkcije – od predhodne izbire dvižne višine do vgrajene tehtnice za tovor in prednastavitve omejitve hitrosti. Zato so delovni postopki varnejši in produktivnejši. Tako lahko voznik npr. pred začetkom vožnje nastavi višino, na katero bo dvignjeno blago. Med dviganjem zato ni več potrebno naknadno prilagajanje, kar prihrani čas. Vgrajena tehtnica za tovor v trenutku stehta blago, poleg tega pa omogoča tudi funkcijo seštevanja. Tako lahko voznik npr. hitro ugotovi, ali je dosežena največja obremenitev tovornjaka. Za vnaprejšnjo preprečitev škode in nesreč je mogoče nastaviti mejno vrednost dvižne višine in spuščanja (zaščita pred obrabo vilic). Zato nizki stropi hal ali neenakomerni tlaki s tega vidika ne predstavljajo več nobene nevarnosti.

Primerjava različic LSP-Select in LSP-Active

Prikaz na zaslonu

LSP-Select

  • Tovor, dvižna višina, nagibni kot, hitrost vožnje, krmilni kot, vnaprej izbrana smer vožnje (2-pedalna/1-pedalna), temperature pogona.

LSP-Active

  • Tovor, dvižna višina, nagibni kot, hitrost vožnje, krmilni kot, vnaprej izbrana smer vožnje (2-pedalna/1-pedalna), temperature pogona.
  • Dodaten prikaz trenutne maksimalne dovoljene dvižne višine, razmik težišča bremena, trenutni maksimalni dovoljeni nagibni kot.

Aktivno poseganje v vožnjo

LSP-Select

  • Ni mogoče

LSP-Active

  • Glede na dvižno višino, nagibni kot in hitrost vožnje (odvisno od vozne situacije oz. tovora itd.)

Funkcije za zagotavljanje udobja

LSP-Select

  • Predhodna izbira dvižne višine, predhodna izbira nagibnega kota, omejitev dviganja, omejitev spuščanja (zaščita pred obrabo vilic), tehtnica za tovor (s funkcijo tare), seštevanje teže bremena, nastavitev vozne dinamike, prikaz porabe energije, omejitev hitrosti.

LSP-Active

  • Predhodna izbira dvižne višine, predhodna izbira nagibnega kota, omejitev dviganja, omejitev spuščanja (zaščita pred obrabo vilic), tehtnica za tovor (s funkcijo tare), seštevanje teže bremena, nastavitev vozne dinamike, prikaz porabe energije, omejitev hitrosti.

Kako sploh pride do nesreče zaradi prevrnitve?

1.Voznik dvigne tovor z viličarjem.

2.Viličar vozi z dvignjenim tovorom.

3.Če voznik zavre z dvignjenim tovorom, se viličar začne prevračati.

4.Viličar se prevrne.

Električni viličar med prevažanjem težkih zabojev
Viličarji Linde so znani po svoji varnosti. Večina nesreč je posledica voznikove napake – slabši osredotočenosti v stresnih situacijah pa se ni vedno mogoče izogniti. Zato smo razvili sistem Linde Safety Pilot.