Varna vzvratna vožnja z asistenčnim sistemom Linde Motion Detection
Varna vzvratna vožnja

Linde Motion Detection

Več kot polovica vseh nesreč med vozilom za talni transport in pešcem se zgodi pri vzvratni vožnji (vir: BGHW Deutschland, 2014). Ljudje, ki hodijo po skladišču, se namreč pogosto zanašajo na voznike viličarjev, prepričani, da jih bodo ti opazili – to je napaka, ki ima v najslabšem primeru lahko usodne posledice. Posledice nesreč v skladišču niso le telesne poškodbe, temveč tudi visoki stroški, izpadi delovanja in nižja produktivnost. Da bi to preprečili, mora prednostna naloga postati varnost.

Linde že od nekdaj podpira svoje stranke s številnimi konstrukcijskimi ukrepi in aktivnimi asistenčnimi sistemi, ki omogočajo neprekinjeno varno pretovarjanje blaga. Sistem Linde Motion Detection je še en sestavni del celovitega varnostnega portfelja. Sistem, ki ga je mogoče naknadno vgraditi v čelne viličarje, zazna gibanje za mirujočim viličarjem in s tem prepreči nesreče med viličarjem ter osebami in drugimi viličarji v nevarnem območju.

Video o sistemu Linde Motion Detection

Večopravilnost kot dejavnik tveganja

Med najbolj nevarne situacije v interakciji med viličarji in pešci sodijo natovarjanje in raztovarjanje ter dvigovanje in odlaganje tovora. Pri teh opravilih je voznik osredotočen na tovor in ne opazi pešcev ali drugih viličarjev za seboj. V takih situacijah se – na razdalji 0–3 m od zadnjega dela viličarja – zgodi 25 % vseh nesreč, v katerih so udeleženi pešci (vir: BGHW 2014). Nevarnost pa se še stopnjuje glede na časovni pritisk, pod katerim je voznik, ali izgubo osredotočenosti zaradi monotonosti dela.

Viličar s sistemom Linde Motion Detection med delom v skladišču

Izognite se nesrečam – povsod

Sistem Linde Motion Detection preprečuje trke s pešci ali viličarji z zaznavanjem gibanja za mirujočim viličarjem. Če asistenčni sistem zazna gibanje, ko viličar miruje, onemogoči, da bi viličar lahko speljal. Voznika na to opozori sporočilo na zaslonu, pešca pa zvočni signal. Po opozorilu mora voznik vrniti pedal za plin v začetni položaj, da lahko nadaljuje vožnjo. Sistem je zanesljiv ne glede na osvetljenost skladišča in ga je mogoče individualno prilagoditi posamezni aplikaciji in okolju. S tem asistenčni sistem Linde Motion Detection voznikom pomaga med vožnjo tudi v slabo osvetljenih delih skladišča ali na območjih, ki ne omogočajo dobre vidljivosti.

Trajnostna varnost za naknadno vgradnjo

Linde Motion Detection je zasnovan za čelne viličarje in ga je mogoče naknadno vgraditi tudi v obstoječi vozni park. Moteč, neprekinjen opozorilni zvočni signal pri vzvratni vožnji, ki poveča pogosto že tako visoko raven hrupa v skladišču, ni potreben. Poleg tega so vozniki in pešci bolj pozorni na nevarne situacije v skladišču. Opozarjanje pešcev na tipična nevarna mesta in situacije dolgoročno pomeni tudi, da se vsi udeleženi učijo, kako previdno po skladišču. To pomeni večjo varnost v skladišču, manj izpadov delovanja zaradi nesreč in konstanten materialni tok.

Pregled prednosti sistema Linde Motion Detection

Varnost

Linde Motion Detection izboljša pozornost voznika ter preprečuje nesreče s pešci in drugimi viličarji.

Modernizacija

Ker sistem omogoča naknadno vgradnjo, je mogoče cenovno ugodno opremiti celotne vozne parke čelnih viličarjev.

Trajnost

Asistenčni sistem izboljša pozornost skladiščnih delavcev na nevarne situacije, zato se vsi udeleženi nenehno učijo, kako previdno po skladišču.

Produktivnost

Manj nesreč pomeni manj izpadov delovanja, nižje stroške in večjo produktivnost.