Varnost

99 odstotkov ni dovolj
Čelni viličar Linde z motorjem z notranjim zgorevanjem med prevažanjem zabojev

Optimalna varnost za voznika, blago in obrat

Številke ne lažejo. Samo leta 2015 je krovna organizacija za obvezno nezgodno zavarovanje v Nemčiji zabeležila skoraj 32.000 nesreč z vozili za talni transport. V primeru srečnega razpleta je posledica samo materialna škoda. V najslabšem primeru so prizadeta življenja zaposlenih. Vedno pa nastanejo stroški – včasih izjemno visoki. Obratovalna varnost in varstvo pri delu sta zato pomembni temi pri upravljanju notranjega materialnega toka.

Podjetje Linde Material Handling si v okviru slogana »Zero Accident« (brez nesreč) prizadeva za celovito varnostno filozofijo. Cilj: logistika brez nesreč. Na tej podlagi Linde razvija tehnične novosti za vozila za talni transport, pametne asistenčne sisteme, celovite programe usposabljanja in svetovalne storitve. Tako nastajajo celostne rešitve, ki uporabnikom pomagajo, da so kos različnim izzivom sodobne in varne intralogistike.

Varnost serijsko

Zahteve do sodobnih vozil za talni transport in njihovih upravljavcev so vedno večje. Viličarji morajo prevažati vedno težje tovore, dosegati večje dvižne višine, delati hitreje in učinkoviteje ter biti bolj prilagodljivi. Z zahtevami pa narašča tudi možnost nesreč. Viličarji in skladiščna tehnika podjetja Linde imajo zato kar serijsko vgrajene številne sisteme, ki izboljšajo aktivno in pasivno varnost.

Okvir Protector Frame na električnem viličarju

Linde Protector Frame

Tako zaščitni okvir Linde Protector Frame čelnega viličarja Linde ponuja odlično zaščito za voznika, ker zaščitna streha za voznika in okvir tvorita popolnoma zaprto, čvrsto zaščitno območje. Zgoraj nameščeni nagibni valji enakomerno razporedijo obremenitev po celotni konstrukciji viličarja. Poleg tega razporeditev nagibnih valjev omogoča tudi uporabo tankih profilov dvižnih teleskopov. To voznikom omogoča optimalen pogled. Za učinkovito zaščito viličarja pred prevrnitvijo pri maksimalni obremenitvi v vseh nakladalnih položajih in med vožnjo je celoten sistem zasnovan tako, da je težišče čim bolj naprej in čim nižje.

Voznikovo delovno mesto v regalnem viličarju

Voznikovo delovno mesto v regalnem viličarju

Primerljive konstrukcijske podrobnosti, ki pomagajo izboljšati varnost, najdemo v vseh vozilih za talni transport podjetja Linde. Delovna mesta voznikov oz. upravljavcev so zasnovana tako, da je celotno telo voznika ves čas znotraj strukture viličarja in da imajo uporabniki hkrati ves čas pregled nad okolico.

Pametni asistenčni sistemi

Sama tehnika pa ni odločilnega pomena za varnost. Več kot 90 odstotkov vseh delovnih nesreč je posledica človeških napak. In ravno tu se izkažejo asistenčni sistemi podjetja Linde Material Handling. Voznika aktivno podpirajo pri oblikovanju varnega delovnega vsakdana. Z rešitvami, kot sta Linde SpeedAssist in Linde CurveAssist, elektronika samodejno prilagaja moč delovanja pogona ter največjo hitrost okolju in voznim razmeram.

Asistenčni sistem Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Asistenčni sistem Linde Safety Pilot je mejnik pri razvoju varnostnih sistemov. Sistem je pametni sovoznik, ki ves čas obvešča voznika o najpomembnejših parametrih. Mednje – med drugim – sodijo vrednosti, kot so trenutna teža tovora ali največja možna dvižna višina. To pa ni vse. Takoj ko so dosežene določene mejne vrednosti, se aktivira Linde Safety Pilot in prepreči napačno upravljanje.

Prikaz sistema Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control

Drugi primeri pametnih asistenčnih sistemov so sistemi, kot sta Dynamic Mast Control ali Linde BlueSpot. Sistem Dynamic Mast Control aktivno kompenzira nihanja dvižnega teleskopa viličarjev. To voznikom omogoča natančnejše in varnejše upravljanje viličarja tudi pri največjih dvižnih višinah in velikih obremenitvah. Po drugi strani pa Linde BlueSpot izboljša varnost na območjih, na katerih ljudje in viličarji delajo skupaj v ozkih prostorih.

Varnost se začne pri vozniku

Dobro usposobljeni vozniki so odločilni dejavnik za zmanjšanje števila nesreč in škode. Linde Material Handling z akademijo Linde ponuja celovit program izobraževanja in usposabljanja za voznike začetnike ter specialiste za vse vrste viličarjev. Glavni poudarek je na seminarjih, na katerih se praktično in teoretično usposabljajo ter izpopolnjujejo strokovnjaki, kot so inštruktorji vožnje, in osebe, zadolžene za varnost. Linde s tem podpira svoje stranke pri nenehnem izboljševanju varnosti njihove intralogistike.

Digitalno upravljanje voznega parka kot prispevek k varnosti

Oglejte si aplikacijo za upravljanje voznega parka podjetja Linde

Aplikacija Pre-Shift-Check programske opreme connect:

Linde ponuja številne funkcije za izboljšanje varnosti voznika tudi z digitalnimi rešitvami upravljanja voznega parka connect:. Zaradi prilagojenega nadzora dostopa lahko upravljavec prilagodi viličar posameznemu vozniku. Glede na usposobljenost in namen uporabe je mogoče npr. omejiti največjo hitrost. Voznik lahko pred začetkom dela s pomočjo aplikacije preveri stanje viličarja. Poleg tega connect ponuja: funkcije, kot so elektronski nadzor škode, samodejni prenos kod napak in analiza podatkov o uporabi.

Na poti do cilja »Zero Accident«

Element, ki povezuje ponudbe podjetja Linde Material Handling, je filozofija »Zero Accident«. Temelji na viziji intralogistike brez nesreč – z izdelki, ki so zasnovani tako, da postavljajo nova merila pri varnosti, s ponudbo storitev, ki ljudem omogoča optimalno oblikovanje svojega delovnega okolja, in inovativnimi digitalnimi rešitvami, ki podpirajo uporabnike pri nenehnem izboljševanju procesov.