Visokoregalni viličar Linde K v skladišču
Stabilen

Sistem Active Stability Control za visokoregalne viličarje K

V skladišču z visokimi regali gre pri učinkovitem ravnanju s tovorom za milimetre. Visokoregalni viličarji opravljajo svoje delo na velikih višinah, hodniki so ozki, razdalje do regala pa natančno izračunane. Vsaka majhna neravnina skladiščnih tlakov lahko postane težava in povzroči nevarno nihanje vozila.

Pred zagonom novega visokoregalnega viličarja mora servisni tehnik zagotoviti, da je vožnja po vseh tlakih v skladišču mogoča brez varnostnega tveganja. Če so tlaki neravni, mora tehnik omejiti največjo hitrost vožnje vozila. Posledici sta manjša zmogljivost pretovarjanja in poslovna izguba.

Številni upravljavci skladišč so se v preteklosti spopadali s to težavo. Koncern Linde Material Handling z asistenčnim sistemom Active Stability Control (ASC) ponuja inovativno rešitev zaviličar K.Viličar K je zdaj še učinkovitejši

Visokoregalni viličar K omogoča veliko zmogljivost pretovarjanja tovora v skladiščih z visokimi regali. Kombinirano vozilo se uporablja v zelo ozkih hodnikih, širokih do 1400 mm, in doseže največjo dvižno višino 18 metrov. Vozilo dviga zelo hitro (do 0,6 m/s) in lahko hkrati pospešuje. Tudi pri velikih dvižnih višinah omogoča vožnjo z zelo veliko hitrostjo, pri mehanskem vodenju do največ 14 km/h.

Viličar K ima različne pametne asistenčne in varnostne sisteme, ki vozniku pomagajo pri hitrem in preprostem skladiščenju. Sistem Active Stability Control dopolnjuje te sisteme in še izboljša učinkovitost viličarja K: sistem zazna neravnine na prehodu z levega na desni vozni pas ter samodejno kompenzira sunke in tresljaje. Zato lahko vozilo doseže največjo zmogljivost pretovarjanja, tudi če tlaki niso idealni.

Največja hitrost, polna zmogljivost

Za zagotavljanje optimalne zmogljivosti pretovarjanja in največje varnosti morajo tlaki za visokoregalne viličarje izpolnjevati določene predpise. Za največjo učinkovitost morajo tlaki izpolnjevati zahteve in mejne vrednosti smernice VDMA »Floors for use with VNA Trucks« (Tlaki za uporabo visokoregalnih vozil za talni transport). Če tlaki v skladišču ne izpolnjujejo teh zahtev, vozila ne morejo obratovati z največjo zmogljivostjo in zmogljivost pretovarjanja se zmanjša. Ker sistem Active Stability Control kompenzira neravnine, lahko naprava K obratuje z največjo hitrostjo tudi na tleh, ki ne ustrezajo zahtevam za optimalno obratovanje.

Slika visokoregalnega viličarja Linde K s sistemom Active Stability Control

Tako deluje stabilnost

Sistem Active Stability Control temelji na elektromehanskem sistemu, ki ga krmilijo tipala. Ta s pomočjo valjev zaznava neravnine na tleh pred nosilnimi kolesi. Če sistem zazna neravnine na prehodu z levega na desni vozni pas, v najkrajšem možnem času prilagodi nosilna kolesa in kompenzira neravnino. Tako zagotavlja stabilnost vozila med vožnjo in občutno zmanjša zibanje dvižnega teleskopa.

Polna zmogljivost na vseh skladiščnih tleh

Obstoječe skladišče

Sistem Active Stability Control je stroškovno učinkovita možnost v skladiščih, v katerih obstoječi tlaki ne izpolnjujejo zahtev, potrebnih za polno zmogljivost viličarja K. Če želi podjetje povečati zmogljivost pretovarjanja svojih visokoregalnih viličarjev, ima dve možnosti: lahko prenovi tlake, kar je praviloma zelo velik finančni zalogaj. Lahko pa se odloči za nakup viličarjev K s sistemom Active Stability Control in doseže enako povečanje zmogljivosti na nespremenjenih tlakih.

Novogradnja

Sistem Active Stability Control se obrestuje tudi pri gradnji novega skladišča. Vedno znova se dogaja, da kakovost tlakov v skladišču ne ustreza dejanskim zahtevam. Če so neravnine tlakov nad mejno vrednostjo smernice VDMA, morajo vozniki prilagoditi hitrosti vožnje ali pa se mora stranka odločiti za drago popravilo tlakov.

Najeta skladišča

Sistem Active Stability Control še posebej veliko prednosti nudi podjetjem, ki nimajo lastnih površin in zato najamejo skladiščno halo. V tem primeru nimate možnosti, da bi prenovili skladiščne tlake. Če se namesto tega odločite za sistem Active Stability Control, lahko vseeno zagotovite največjo zmogljivost visokoregalnih viličarjev.

Varnost in udobje

Sistem Active Stability Control nudi veliko prednosti tudi voznikom viličarja K: večje udobje med vožnjo in večji občutek varnosti. Vsi tresljaji vozila zaradi neravnih tlakov se prenesejo neposredno na voznikovo kabino. Pri delu na višini do 18 metrov so varnostne razdalje do regala sicer ustrezne, vendar voznik kljub temu začuti vsak tresljaj. Novi sistem kompenzira neravnine na prehodu z levega na desni vozni pas in omogoča mirno, nemoteno delo. Sistem minimizira zibanje dvižnega teleskopa in voznikove kabine ter zagotavlja, da se voznik počuti stabilno in varno tudi na veliki višini.


Razpoložljivost

Viličar K je lahko tovarniško opremljen s sistemom Active Stability Control. Na voljo pa je tudi konfiguracija, ki omogoča naknadno vgradnjo sistema Active Stability Control. To je še posebej zanimivo za lastnike skladišč, ki ne vedo, kakšna bo kakovost tlakov v njihovih prihodnjih skladiščih. V tem primeru lahko ob naročilu viličarja K preprosto sporočite, naj bo pripravljen za sistem ASC. Če se izkaže, da kakovost tlakov res ni optimalna, je mogoče sistem brez težav naknadno vgraditi in tako preprečiti izgubo zmogljivosti vozila.

Pregled prednosti

  • Izpolnjevanje smernic VDMA ni nujno
  • Morda bo zadostoval standard DIN 18202 (v skladu s tabelo 3, vrstico 3)
  • Polna vozna zmogljivost kljub slabšim tlom
  • Največja zmogljivost pretovarjanja
  • Saniranje tlakov ni potrebno
  • Zmanjšanje stroškov
  • Varnost pri največji hitrosti
  • Večje udobje za voznika
  • Manj tresljajev ščiti vse sestavne dele vozila nad nosilnimi kolesi