Nova definicija produktivnosti
Visokoregalni viličar za zelo ozke hodnike Linde z voznico

Od stroškovnega mesta do dodane vrednosti

Logistika je ena ključnih panog globalnega gospodarstva. Digitalizacija, e-poslovanje in pametne, avtomatizirane industrijske proizvodne mreže so le nekateri dejavniki, ki spodbujajo rast logistične industrije. Z naraščajočim pomenom logistike prihajajo vedno bolj v ospredje tudi materialni tokovi znotraj podjetij. Ta iščejo načine, pri katerih v središču niso zgolj stroški. Podjetja, ki želijo trajno izboljšati svoje logistične postopke, izvajajo analize merljivih prispevkov intralogistike k ustvarjanju dodane vrednosti.

To je kompleksna naloga, saj se v logistiki srečajo štirje odločilni industrijski trendi prihodnosti: digitalizacija, avtomatizacija, individualizacija in novi energetski sistemi. Linde Material Handling zato uporabnikom ponuja ključne podatke, s katerimi lahko objektivno ocenijo produktivnost svoje intralogistike ter izdelkov in rešitev, ki jim pomagajo trajno povečati proaktivnost notranjega materialnega toka.

Vlačilci prevažajo sestavne dele na proizvodno linijo.

Preskusi zmogljivosti podjetja Linde odražajo realne značilnosti uporabe skupine izdelkov

Merljiva produktivnost

Težki viličarji z vrtljivo kabino olajšajo vzvratno vožnjo z velikimi bremeni in s tem povečajo produktivnost.

Boljša ergonomija pomeni boljšo produktivnost

Podjetje Linde Material Handling je v tesnem sodelovanju z industrijskimi, špedicijskimi in trgovskimi podjetji razvilo preskuse zmogljivosti s certifikatom TÜV za viličarje in skladiščno tehniko. Preskusi temeljijo na določenih potekih dela, ki jih pod enakimi pogoji prevozijo različni viličarji. S preskusi se meri realna poraba in potreben čas. Da bi dobili čim bolj realno sliko ekonomičnosti, vsak tip viličarja vsak cikel prevozi trikrat. Preskusi zmogljivosti temeljijo na posebnih področjih uporabe viličarjev, nizkodvižnih viličarjev in regalnih viličarjev. To pa uporabnikom ne omogoča zgolj primerjave produktivnosti različnih vozil za talni transport. Dobijo tudi nepristransko osnovo za primerjavo skupnih stroškov posameznih viličarjev in voznega parka.

Za ekonomičnost je odločilna zmogljivost pretovarjanja

Ergonomično komisioniranje v visokoregalnem skladišču z modularnim viličarjem Linde V.

Stroški dela so ključni dejavnik stroškov poslovanja

Informativna vrednost neodvisnih preskusov pride še posebej do izraza pri oceni zmogljivosti pretovarjanja. Doslej je veliko podjetij računalo ekonomičnost svojega voznega parka na podlagi stroškov viličarja na obratovalno uro. Efektivna vozna in transportna zmogljivosti pogosto nista bili upoštevani. Vendar pa drugačna analiza stroškov pripelje do drugačnih rezultatov. Za primer vzemimo stroške dela: praviloma predstavljajo do 90 odstotkov skupnih stroškov. Dejstvo, da viličarji Linde dosegajo do 30 odstotkov večjo zmogljivosti pretovarjanja kot konkurenčni modeli, pomeni ustrezno manjše stroške osebja, energije in vzdrževanja. Tako lahko uporabniki prihranijo tudi naložbe v dodatne viličarje, saj dosežejo enake zmogljivosti pretovarjanja z manjšim voznim parkom.

Učinkovitost – pri viličarjih Linde je vgrajena

Električni in hidravlični pogonski sestavni deli v regalnem viličarju podjetja Linde.

Optimalno usklajene komponente zmanjšajo porabo energije

Učinkovitost viličarjev Linde omogoča cela vrsta konstrukcijskih podrobnosti. Viličarji Linde povzročajo bistveno manj hrupa, emisij in vibracij kot primerljivi konkurenčni viličarji. Ergonomska oblika viličarjev upravljavcem olajša delovni vsakdan. To ima pozitivne učinke na produktivnost. Manj nesreč in izostankov z dela zaradi bolezni izboljšata ekonomičnost. Enako velja tudi za pogonsko tehniko. Poraba električne energije oz. bencina viličarjev Linde je brez konkurence. Najnovejša generacija električnih viličarjev je opremljena z edinstvenim sistemom upravljanja z energijo in obnavljanjem zavorne energije. Pri zelo intenzivni uporabi se izplača tudi naložba v nove energetske koncepte, kot sta tehnologija Li-ion in tehnologija gorivnih celic podjetja Linde. Poleg tega pa imajo uporabniki koristi tudi od prednosti tehnike Linde, ko gre za servis. Številni pogoni skoraj ne potrebujejo vzdrževanja, vzdrževalni intervali pa so bistveno daljši kot pri konkurenčnih izdelkih.

Pametna avtomatizacija

Samovozni robotski vlačilec avtomatizirane serije Linde MATIC.

Avtomatizacija – rešitev za ponavljajoče se postopke pretovarjanja

Avtomatizacija postopkov je poleg učinkovitih viličarjev naslednji pomembni gradnik za povečanje produktivnosti materialnih tokov. Vendar pa kompleksnih, visoko avtomatiziranih sistemov ni mogoče ekonomično uporabiti v vsakem okolju. Notranji procesi, katerih gonilo so vedno bolj individualizirane zahteve potrošnikov, se spreminjajo ravno tako dinamično kot izdelki in blago. Zato so iskane pametne rešitve za avtomatizacijo. Na podlagi široke ponudbe viličarjev, širokega nabora polavtomatskih sistemov in navigacijske tehnologije, ki ne potrebuje fiksne infrastrukture, Linde razvija rešitve, usmerjene v prihodnost, ki so povsem prilagojene posebnim zahtevam uporabnikov in ciljno izkoriščajo zmožnosti avtomatizacije.

Na poti do povezanega voznega parka

Nadzorna plošča programske opreme za upravljanje voznega parka connect:desk.

Vsi podatki voznega parka na enem mestu

Realen pogled na doprinos dodane vrednosti intralogistike občutno presega posamezne viličarje in postopke. Digitalno krmiljeni proizvodni postopki povečajo učinkovitost, uspešnost in prožnost vseh proizvodnih ter dobavnih verig. Sodobna programska oprema za upravljanje voznega parka, kot je Linde connect:, podpira uporabnika pri povezovanju vozil za talni transport in digitalnih postopkov. Z oceno podatkov tipal in asistenčnih sistemov uporabniki dobijo dragocene informacije, ki omogočajo optimizacijo servisiranja in vzdrževanja, hitrejše izvajanje postopkov, ustvarjanje varnejšega poteka dela in integracijo viličarjev v celovite IT-postopke. Tako Linde pripravlja pot do celovite omrežne logistike prihodnosti.