Protieksplozijsko zaščiteni viličarji

Varna logistika s protieksplozijsko zaščito
Viličarji Ex podjetja Linde Material Handling s protieksplozijsko konstrukcijo

V številnih industrijskih panogah med proizvodnjo nastajajo stranski produkti, kot so eksplozivne mešanice plinov, hlapov, meglic ali oblakov prahu. Tako je na primer v farmacevtski in kemični industriji, tiskarski in papirni industriji, pa tudi pri predelavi žita ali sladkorja. V teh podjetjih morajo intralogistični viličarji zagotavljati maksimalno protieksplozijsko zaščito, da ne pride do nesreč.

Zato so številni čelni viličarji, regalni viličarji, visokodvižni in nizkodvižni viličarji podjetja Linde Material Handling na voljo v protieksplozijskih izvedbah »Ex«. Tako lahko celoten materialni tok v podjetju poteka pri protieksplozijsko zaščitenih pogojih. Sestavni deli, ki lahko povzročijo iskrenje, kot so pogonski deli, kolesa ali dvižne vilice, so zaščiteni s površinsko obdelavo.

Poleg tega je regulirana temperatura površine komponent viličarja, kar prepreči prekomerno segrevanje. Viličarji kljub dodatni opremi ohranijo za Linde značilno ekonomičnost, zmogljivost pretovarjanja in ergonomsko obliko.

Skozi nevarna območja v skladu s smernicami

Zakonske zahteve glede protieksplozijske zaščite se nenehno razvijajo in standardizirajo. Pomembno je, da so uveljavljene hitro in pravilno. Pri viličarjih in skladiščni tehniki v okviru protieksplozijske opreme Linde so tako viličarji kot ustrezna dokumentacija v skladu z najnovejšo zakonodajo. Vse je v skladu s predpisi EU za obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah (EN 1755) in Direktivo ATEX 2014/34/EU.

Skladnost CE je zagotovljena z uporabo harmoniziranih standardov v razvojnem postopku. Vse pomembne komponente, naprave in sklopi ter celoten viličar so preskušeni s tipskim preskusom ali pa jih je odobril pooblaščen, priznan revizijski organ. Linde ponuja viličarje za uporabo v eksplozivnih atmosferah, ki jih povzročajo plini, hlapi ali prah in se ob normalnem obratovanju pojavijo občasno (cona 1/cona 21) ali le za kratek čas (cona 2/22). Viličarje iz kategorij 2G/D in 3G/D natančno prilagodimo ustreznim obratovalnim pogojem, ki izhajajo iz strankinega dokumenta o protieksplozijski zaščiti.

Električni viličar s protieksplozijsko zaščito
Protieksplozijsko zaščiteni viličarji Linde

Varnostni ukrepi Ex

Viličarji Linde, ki so posebej razviti za izpolnjevanje zahtev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, združujejo preizkušene prednosti serijskih viličarjev s celovitimi ukrepi za protieksplozijsko zaščito v skladu z Direktivo ATEX.

Električna obratovalna oprema, kot so motorji, krmilniki, tipala, stikala ali zasloni, je zaščitena z različnimi vrstami zaščite pred vžigom. Linde uporablja neprodirni okrov, povečano varnost, lastno varnost, zalivanje z zalivno maso, zatesnjene naprave, naprave, ki se ne iskrijo, in ohišja, nepropustna za plin.

Mehanska obratovalna oprema je zaščitena s konstrukcijskimi ukrepi. Pri vilicah in zavorah gre za preprečevanje mehanskega iskrenja. Sestavni deli iz umetne mase, kot so npr. avtopreproge, pnevmatike, rezervoarji in sedežne prevleke, so zaščiteni pred nevarnimi elektrostatičnimi naboji.

Elektronski nadzor temperature zagotavlja, da pri ekstremnih obratovalnih pogojih ne pride do nedopustno visokih temperatur.

Zasnova glede na eksplozijsko skupino in temperaturne razrede

Pri oblikovanju protieksplozijsko zaščitenih vozil za talni transport inženirji podjetja Linde uporabljajo tehnologije, ki so zasnovane za določene eksplozijske skupine in temperaturne razrede. Eksplozivno snov dodelimo v določeno eksplozijsko skupino glede na to, kako nevarno je, da eksplodira. Snovi v višjih eksplozijskih skupinah, kot je vodik, zahtevajo bolj kompleksne zaščitne ukrepe na viličarjih. Snovi so razvrščene tudi glede na temperaturne vrednosti, pri katerih postanejo eksplozivne kot plin ali megla. Sestavni deli vozil za talni transport so vedno ustrezno zasnovani.

Inovativna tehnologija v izvedbi z zaščito EX

Zaradi tesnega sodelovanja med razvojnimi oddelki Linde za serijsko proizvodnjo in protieksplozijsko zaščito so inovativni asistenčni sistemi, varnostni elementi in izvedbe z dodatno opremo v najkrajšem možnem času na voljo tudi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Nabor izbirne dodatne opreme sega od sistema za upravljanje voznega parka Linde connect prek sistema Linde BlueSpot do novih delovnih žarometov Linde VertiLight. To omogoča, da serijsko opremljeni viličarji in viličarji s protieksplozijsko zaščito zagotavljajo enako raven udobja in varnosti.

Popolna usklajenost

Video o ročnem pretovarjanju sodov

Ročno pretovarjanje sodov

Visokodvižni viličar z ročnim pretovarjanjem sodov za coni 1 in 21

Video o daljinskem pretovarjanju sodov

Daljinsko krmiljenje pretovarjanja sodov

Visokodvižni viličar z daljinskim pretovarjanjem sodov za coni 1 in 21

Servis

Tudi pri uporabi v nevarnih, eksplozivnih atmosferah se lahko zanesete na našo gosto servisno mrežo. Naši serviserji, ki so usposobljeni v skladu z mednarodno veljavnimi predpisi s področja protieksplozijske zaščite, poskrbijo, da je vaš protieksplozijsko zaščiteni viličar pripravljen za obratovanje in brez težav prestane redne preglede. Tako kot pri ponudbi nadomestnih delov za serijske viličarje imajo servisni partnerji Linde na razpolago tudi nadomestne dele za protieksplozijsko zaščitene viličarje, kar zagotavlja centralno skladišče, ki neprekinjeno dobavlja nadomestne dele po vsem svetu. Nadomestni deli so na voljo še dolgo po opustitvi serije.