Tehnične in varnostne storitve

Zagotovo varni
Svetovalec za storitve Linde pri stranki

Varnost vozil za talni transport ne zagotavlja le nemotenega obratovanja, temveč je v mnogih primerih tudi pravna obveza. Ustrezni zakonski predpisi se nenehno spreminjajo. Linde Material Handling ohranja pregled nad spremembami in za vas pravočasno opravi predpisane preglede. Sem spadajo npr. evropski pregledi FEM 4.004, pregledi regalov ter preskusi baterij in polnilnikov. Poleg tega Linde marsikje ponuja storitve za pnevmatike, vam svetuje glede optimalne porabe energije ali skrbi za čiščenje viličarjev ali skladiščne tehnike, kar ohranja njeno vrednost.

Pravna varnost z letnim pregledom

Zakonodajalci običajno zahtevajo, da strokovnjaki vsaj enkrat letno celovito pregledajo viličarje in skladiščno tehniko. V Evropi so npr. pregledi določeni z zahtevami smernic FEM 4.004. Izvajanje zahtev FEM 4.004 ureja nacionalna zakonodaja. Inšpekcijski pregledi zajemajo vse glavne elemente in funkcije vseh vrst vozil za talni transport ter ročne viličarje, žerjave in dvižne ploščadi za delavnice. Skrbno je treba preveriti do 100 točk: začnemo pri dvižnih sistemih, nato se pomaknemo na pogonsko enoto in zavore ter zaključimo s sedeži, baterijami in oznakami. Storitve Linde poskrbijo za celovit letni pregled – strokovno in državi prilagojeno ter s popolno dokumentacijo.

Za vas to pomeni:

  • Popolna pravna varnost
  • Samodejno izpolnjevanje navodil proizvajalca
  • Trajnostna in trajna varnost vaših sodelavcev
  • Natančen pregled stanja voznega parka
  • Pravočasna preverjanja zaradi storitve obveščanja o pregledih

Strokovnjaki Linde podajo tudi priporočilo, katere napake bi bilo treba odpraviti takoj, da ne pride do morebitne posledične škode, zato se pregled dvojno izplača.

Pregledi regalov, skladni s standardi. Nobena poškodba ni spregledana

Zaradi pogosto ozkih poti v skladiščih so regali tipična mesta trkov za viličarje. Poleg tega so zaradi blaga pogosto izpostavljeni veliki teži. Zato so zakonodajalci predvideli tudi redne preglede regalov, bolj ali manj po vsem svetu. Regale je treba pregledati vsako leto, in sicer poiskati npr. poškodbe zaradi naletov, vdrtine ali pomanjkljive pritrdilne elemente. V Evropi je natančen pregled določen s standardom DIN EN 15635. Številni servisni partnerji Linde prevzamejo preglede regalov, ki so skladni s standardi in ustrezni z vidika pravne varnosti. Pregledi potekajo med obratovanjem in ne povzročajo prekinitev. Poleg tega vam seveda pomagamo tudi odpraviti morebitne pomanjkljivosti.

Pogled na regale skozi stekleno streho viličarja
Menjava pnevmatik pri viličarju Linde

Vedno pripravljeni za uporabo s storitvami za pnevmatike

Brezhibne pnevmatike niso le zakonsko predpisane, temveč zagotavljajo učinkovite in varne vozne lastnosti viličarja. Storitve za pnevmatike Linde pomenijo zamenjavo pnevmatik v najkrajšem možnem času. Z uporabo nadomestnega platišča je pnevmatika hitro nameščena, stare pnevmatike pa lahko po želji ustrezno odstranimo.

Preskušene baterije imajo daljšo življenjsko dobo

Ste vedeli, da baterija predstavlja približno tretjino skupnih stroškov električnega viličarja? Zato je pomembno, da ima baterija popolno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. Samo tako se izognemo visokim stroškom. Nezadostno vzdrževanje in čiščenje lahko uniči baterijo, skrajša čas vožnje in pospeši praznjenje, zamudna delna polnjenja pa postanejo neizogibna. S storitvami za baterije Linde je mogoče pravočasno odkriti napake, podaljšati življenjsko dobo baterije, skrajšati izpade delovanja in preprečiti draga popravila.

Preskus polnilnikov

Tudi preskus polnilnikov je zakonsko predpisan. Poleg tega podaljša življenjsko dobo in s tem ekonomičnost viličarjev. Številni servisni partnerji Linde lahko na vašo željo redno preverjajo vaše polnilnike. S tem boste zagotovili optimalno napolnjene baterije ter vedno pripravljene in zmogljive viličarje.

Energetsko svetovanje zmanjša stroške

Poraba energije je vprašanje ekonomičnosti in enako pomembna za trajnost podjetja. Linde na številnih lokacijah svetuje o porabi energije glede na pogoje delovanja. To zajema npr. izbiro ustrezne velikosti in vrste baterije ter število potrebnih baterij in polnilnikov. Glede na delovno okolje je morda smiselno uporabiti npr. osrednjo polnilno postajo. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali optimizirati porabo in oblikovati načrt za oskrbo z energijo, usmerjeno v prihodnost.

Vsakodnevna pomoč s servisno ploščo za baterije

Poleg zahtevanih pregledov lahko vozniki viličarjev vsak dan prispevajo k vzdrževanju baterij. V ta namen servisna plošča za baterije Linde nudi zaščito in pomoč pri vsakodnevnem polnjenju in preverjanju svinčevo-kislinskih baterij. Plošča omogoča, da je na osrednjem mestu na voljo potrebna dodatna oprema za vzdrževanje, kot so varnostna očala, rokavice in tekočina za izpiranje oči. Poleg tega ponuja tudi informacije o polnjenju svinčevo-kislinskih baterij v dvanajstih jezikih. S servisno ploščo povečate varnost na delovnem mestu in pospešite negovalna in vzdrževalna dela na bateriji.

Sodelavec ob servisni plošči za baterije Linde

Čisto zdrži dlje

Čiščenje viličarjev ali skladiščne tehnike je za podjetja pogosto moteča tema, zato ga pogosto zanemarijo. Morda sodelavcem primanjkuje časa ali pa se podjetja izogibajo stroškom strokovnega čiščenja, vendar gre pri tem za varčevanje pri napačni stvari. Pomanjkanje čiščenja vodi v velike izgube vrednosti. Navsezadnje je dober videz spodbuda za zaposlene, da skrbno ravnajo z napravo. Poleg tega umazanija poveča obrabo.

Linde marsikje ponuja redno strokovno čiščenje viličarjev. To podjetja in zaposlene razbremeni te mučne dolžnosti, viličarji pa se vedno ponašajo s svežim sijajem.