Funkcije programske opreme Linde connect
Viličar za zelo ozke hodnike v visokoregalnem skladišču

Zahteve za sistem za upravljanje voznega parka so pogosto zelo specifične: Delovno okolje vsakega podjetja, ki v okviru voznega parka uporablja vozila za talni transport, je drugačno. V skladu s tem je posamezne funkcijske module Linde connect mogoče individualno združiti v sistem, ki optimalno izpolnjuje individualne zahteve.

connect:ac – Nadzor dostopa

Z modulom connect:acnadzornik nadzira dostop do voznega parka: Kdo je za volanom katerega viličarja? connect:ac ponuja osnovo za načrtovano uporabo voznega parka.

access control – elektronski ključ

access control – elektronski ključ

Z modulom connect:ac nadzirate dostop do vašega voznega parka. Modul omogoča aktiviranje viličarja s kodo PIN ali oznako RFID, dodelitev voznikov in viličarjev ter upravljanje dovoljenj (npr. vozniško dovoljenje ali preskus vida).

 • Nepooblaščena uporaba viličarjev ni več mogoča
 • Dostop do viličarjev je mogoče prilagoditi glede na osebo, trajanje veljavnosti, vozniško dovoljene in viličar
 • Vedno razpoložljivi dokazi o uporabi viličarja
 • Nastavitve viličarja, prilagojene vozniku, npr. omejitev hitrosti
 • Izguba ključev ni več mogoča
 • Bolj previdno ravnanje voznikov z viličarji
 • Brezstična identifikacija s transponderjem RFID ali postopkom PIN prek številčnice
 • Na voljo tudi kot rešitev za naknadno vgradnjo

Aplikacija »Pre-Op-Check II« – Pre-Shift Check prek aplikacije

Aplikacija za pametni telefon ali tablični računalnik zagotavlja varno in preprosto preverjanje viličarjev pred vsako uporabo. Pomanjkljivosti je mogoče takoj slikati in sliko prenesti upravljavcu voznega parka. Viličar je mogoče zagnati šele, ko je opravljen pregled in je viličar pripravljen za uporabo.

Varnost

 • Večja varnost delovanja za voznika in okolje, saj je viličar mogoče zagnati šele po uspešnem pregledu
 • Pregledno stanje viličarja
 • Fotografska dokumentacija poškodb ali nepravilnosti

Učinkovitost

 • Preprosto upravljanje s kontrolnimi seznami
 • Izdelava in dokumentiranje vseh vprašanj in odgovorov
 • Popolna integracija v sistem connect:desk
 • Poročanje v realnem času
 • Na voljo v več jezikih

Uporabniku prijazno

 • Razumljivo in pregledno upravljanje aplikacije
 • Poenostavljena namestitev
 • Preprost postopek za voznika (krmarjenje po meniju)
 • Samodejne posodobitve aplikacije

Posnetek zaslona aplikacije Checklist Configurator

Kontrolni seznam »Checklist Configurator« za aplikacijo »pre-op check«

Vprašanja za aplikacijo connect: pre-op check so ustvarjena s pomočjo konfiguratorja Checklist Configurator aplikacije connect:ac pre-op check. V aplikaciji Checklist Configurator upravljavec voznega parka ustvari seznam vprašanj za pregled viličarja. Upravljavec voznega parka lahko postavi poljubno vprašanje v različnih jezikih, na katerega je mogoče odgovoriti z »DA« ali »NE«. Za vsako vprašanje je treba določiti učinek odgovorov: Pojdi na naslednje vprašanje, aktiviraj viličar, fotografiraj ali zakleni viličar.

Če pregled pred pričetkom dela v celoti ali deloma ne uspe, upravljavec voznega parka prejme poročilo. Poročilo vsebuje vprašanja in odgovore v jeziku voznika in upravljavca voznega parka.

Dostop do aplikacije connect: Checklist Configurator je na voljo tukaj:

connect:dt – Podatki o viličarju

connect:dt dokumentira uporabo viličarjev voznega parka: Se je viličar veliko uporabljal ali je pogosto miroval? Ali je prišlo do kakšnih nesreč? Ali viličar deluje?

Video o aplikaciji crash detection – elektronski nadzor škode

crash detection – elektronski nadzor škode

Ali je prišlo do nesreče? Ali je del tlakov neraven? Ali voznik vozi neprevidno? Modul connect:dt crash detection beleži čas in moč sunkov, ki lahko poškodujejo viličar.

Identifikacija nevarnih mest ali poškodb tlakov v prostorih podjetja</FORMAT>

 • Namerno nepravilno uporabo ali grobo vožnjo je mogoče pripisati posameznim voznikom
 • Zmanjšanje škode zaradi nepravilnega ravnanja
 • Znižanje stroškov popravil
 • Pravočasno odkrita škoda na viličarju
 • Možnost nastavitve samodejnega zmanjšanja hitrosti viličarja
 • Prag beleženja je individualno nastavljiv
 • Določitev voznika v primeru nesreče ali poškodbe objekta
 • Bolj previdno ravnanje voznikov z viličarji
 • Boljša varnost v prostorih podjetja
 • Na voljo tudi kot rešitev za naknadno vgradnjo

operating hours – digitalni dnevnik voženj

operating hours – digitalni dnevnik voženj

Se viličar redko uporablja? Ali bo kmalu presegel obratovalni čas, dogovorjen z dajalcem lizinga? Z modulom connect:dt operating hours upravljavci voznih parkov redno preverjajo čas delovanja svojih viličarjev.

 • Samodejno beleženje in prenos obratovalnih ur
 • Individualno nastavljiv interval odčitavanja
 • Brez izgube časa zaradi ročnega beleženja obratovalnih ur
 • Brez motenj poteka dela
 • Boljša preglednost
 • Izboljšano načrtovanje uporabe in optimizirana uporaba voznega parka
 • Boljše načrtovanje vzdrževalnih intervalov
 • Preprečitev nepotrebnih izpadov delovanja viličarjev
 • Pravočasna identifikacija ozkih grl
 • Opozorilo v primeru preseženih ur
 • Zmanjšanje prekomerne uporabe viličarjev
 • Možna poročila za posamezne viličarje
 • Prenos podatkov prek mobilnega omrežja, brez dodatne infrastrukture
 • Na voljo tudi kot rešitev za naknadno vgradnjo

Video o modulu trouble codes – samodejni prenos napak iz viličarja

trouble codes – samodejni prenos napak iz viličarja

Ali je treba zamenjati obrabljeni del? Ali je treba preventivno prekiniti obratovanje viličarja? connect:dt trouble codes nudi kvalificirane informacije o napakah na viličarju – vključno s tistimi, ki na obratovanje ne vplivajo takoj.

 • Pravočasna identifikacija napak ali poškodb
 • Omogoči preventivno vzdrževanje
 • Manj izpadov viličarjev
 • Boljša razpoložljivost viličarjev
 • Optimizirani servisni postopki s krajšimi časi popravil
 • Preglednost virov napak
 • Samodejne informacije s strani servisne organizacije
 • Samodejna e-poštna poročila
 • Na voljo tudi kot rešitev za naknadno vgradnjo

connect:an – analiza uporabe

Z modulom connect:an upravljavci voznih parkov analizirajo in spremljajo delovanje svojega voznega parka: Kako pogosto viličar vozi ali dviga? Koliko energije porabi?

Video o usage analyses – digitalna analiza uporabe

usage analyses – digitalna analiza uporabe

Kako je razdeljen čas vožnje in dviganja pri uporabi viličarja? Ali uporaba ustreza profilu zmogljivosti viličarja?

 • Pregled razpoložljivosti viličarjev
 • Prikaz dejanske zmogljivost voznega parka
 • Preprosta identifikacija premalo uporabljenih viličarjev
 • Vizualno prikaže možnosti za izboljšave v okviru voznega parka
 • Zmanjša nove nakupe ali uporabo nadomestnih viličarjev
 • Preglednost uporabe voznega parka
 • Omogoča ugotovitve o vedenju posameznih voznikov
 • Prenos podatkov prek različnih komunikacijskih tehnologij

battery management – digitalno vzdrževanje baterije

Ali je baterija pravilno vzdrževana? Ali se baterije pogosto polnijo prezgodaj ali prepozno? Modul connect:an battery management oceni stanje baterije na podlagi zabeleženih parametrov in prepozna morebitno nepravilno delovanje.

 • Preprečevanje škode in izgube zmogljivosti zaradi napačnega polnjenja ali vzdrževanja
 • Povečanje razpoložljivosti viličarjev
 • Preprečevanje nepotrebnih vzdrževalnih stroškov ali stroškov zamenjave
 • Pregleden prikaz parametrov baterije
 • Obvestilo, ko so dosežene mejne vrednosti
 • Jasen številčni prikaz porabe energije
 • Nepravilno uporabo je mogoče pripisati voznikom
 • Identifikacija redko uporabljenih ali preobremenjenih baterij
 • Osveščanje voznikov na področju upravljanja z energijo

connect:zi – Zone Intelligence

Modul connect:zi omogoča varno in pregledno upravljanje voznih parkov po vsem svetu: Koliko viličarjev je v uporabi na določeni lokaciji? Kje se trenutno nahaja določeni viličar?

Modul connect:zi Truck Mapping podjetja Linde Material Handling določi lokacijo vsakega posameznega viličarja.

Truck Mapping

Modul connect:zi Truck Mapping Linde prek GPS-a omogoča nenehno in natančno določanje položaja viličarjev pri uporabi na prostem in tako optimizira spremljanje celotnega voznega parka. Prek portala Linde connect:portal lahko prodajne organizacije in omrežni partnerji kadar koli brez težav prikličejo in spremljajo lokacijo posameznega viličarja, da izboljšajo storitev in razpoložljivost.

Grafični prikaz območja s prilagajanjem hitrosti, ki je bilo določeno z modulom Linde connect:zi

Speed Zoning

Modul connect:zi Speed Zoning Linde je še en korak k boljši varnosti na področju skladiščenja in proizvodnje naših strank. Modul omogoča določitev varnostnih con. Tako na prehodih za pešce kot na odprtih območjih, v križiščih ali ozkih hodnikih: s preciznim prilagajanjem hitrosti z natančnostjo do 15 cm je delo v halah še varnejše.

Logistika upravljanja voznega parka

Linde connect upravljavcem voznega parka nudi vse informacije, ki jih potrebujejo za učinkovito in varno upravljanje voznega parka.

Pregled

Strojna oprema

Komponente strojne opreme Linde connect povezujejo vozni park, zbirke podatkov in programsko opremo.

Strojna oprema

Programska oprema

Programska oprema Linde connect ponuja pregleden dostop do vseh podatkov o voznem parku.

Programska oprema