OSNOVNI PODATKI O NAS KOT UPRAVLJALCU OSEBNIH PODATKOV

Linde viličar d.o.o.

Bukovžlak 65c

3000 Celje

Slovenija

Davčna številka: SI11164972

Matična številka: 5904480

Osnovni kapital: 20.865,00 EUR

Direktor podjetja: Davor Vrečko

Telefon: +386 426 06 70

Fax: +386 426 06 71

Spletni naslov: www.linde-vilicar.si

e-pošta: info@linde-vilicar.si

Številka vpisa v sodni register: Okrožno sodišče v Celju, reg. vl. 1/06415/00

Dejavnosti podjetja: prodaja, poslovni najem in servisiranje viličarjev ter prodaja rezervnih delov